Ontdek de staat van morgen

De wereld, de samenleving en de relatie tussen overheid en burger veranderen sneller dan ooit.

Dat daagt iedereen, overheden, burgers, maatschappelijke dienstverleners en ondernemingen continu uit tot herbezinning, tot innovatie en tot beweging.

Dat daagt uit om de staat van morgen te ontdekken!

Trends

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Afstanden nemen af en snelheden nemen toe. Omgangsvormen veranderen en gezag spreekt niet meer vanzelf. Burgers stellen hoge eisen aan de overheid, kosten moeten omlaag. Wat is vandaag de dag dan de taak van de overheid? Wat zijn de dominante trends en wat is de staat van morgen?

Lees meer over trends zoals decentralisatie, marktwerking, juridisering, …

Bewegingen

Wat betekenen deze uitdagingen voor de overheid en voor maatschappelijke dienstverleners en voor hun publieke taken? Is samenwerken of fuseren raadzaam of juist niet? Of is uitbesteden beter? Welke beweging maak je als overheid of maatschappelijke dienstverlener en hoe kom je tot een weloverwogen beslissing?

Lees meer over bewegingen zoals opschaling, samenwerking, fusie, …

Aanpak

De uitvoering van de publieke taak moet naar de toekomst toe bewegen. Telkens opnieuw een nieuwe afweging van belangen en fundamentele waarden. Dat vraagt van overheden en van maatschappelijke dienstverleners flexibiliteit, innovatiekracht en een open blik. Die beweging naar de toekomst is een opgave op zich. Die vergt aandacht, precisie en een deskundige gids met kennis van de route en het proces.

Lees meer over schaalanalyses, governance, procesaanpak, …

banner

Uitgelicht

Neem contact op

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau van ervaren specialisten. Wij bouwen organisaties.

Email: info@kokxdevoogd.nl

Telefoon: 088 – 116 40 00

 • Ben Kokx

  Ben Kokx ~ Partner

 • Maarten-225x300px-web

  Maarten de Voogd ~ Partner

 • Ewout-225x300px-web

  Ewout Bückmann ~ Adviseur

 • norbert-225x300px-web

  Norbert de Blaay ~ Partner

 • Rob-225x300px-web

  Rob de Greef ~ Partner

 • maxim-225x300px-web

  Maxim ter Hedde ~ Partner

 • Michiel-225x300px-web

  Michiel Hes ~ Partner

 • Florian-225x300px-web

  Florian Theissen ~ Partner

 • Dietmar-225x300px-web

  Dietmar Verbeek ~ Adviseur

 • Renate-225x300px-web

  Renate Giesbers ~ Bureaumanager

 • saskia-225x300px-web

  Saskia Molenaar ~ Adviseur

 • Laura-225x300px-web

  Laura Huntjens ~ Adviseur

 • Chantal-225x300px-web

  Chantal Binneveld ~ Secretariaat

GR scan

Uw gemeenschappelijke regeling up-to-date
Wij lichten uw samenwerkingsverband door op de volgende terreinen:

 • Ontwikkelingen op het gebied van bestuurlijk organisatierecht
 • Ontwikkelingen in het Europese (aanbestedings)recht
 • De financiële cyclus van het samenwerkingsverband

Lees meer

Over KokxDeVoogd

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.