Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Ontvlechten

Soms gebeurt het dat een samenwerking wordt opgeheven of dat een deelnemer de samenwerking verlaat. Vaak ligt dit gevoelig. De partijen hebben baat bij een ordentelijk en transparant proces.

Met meer dan tien jaar ervaring met ontvlechtings- en ontbindingsprocessen hebben wij veel kennis opgebouwd over de wijze waarop deze processen het beste kunnen worden uitgevoerd en welke bijzonderheden er per type organisatie aan de orde zijn. Wij kunnen organisaties op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van het besluitvormingsproces en het schrijven van de hiervoor benodigde documenten zoals een ontvlechtingsplan of liquidatieplan. Daarnaast kunnen wij de projectleiding voeren van het ontvlechtings- of liquidatieproces. Bij liquidatieprocessen kunnen wij de rol van onafhankelijk vereffenaar vervullen. Op deze manier verloopt de ontvlechting of het ontbindingsproces op een heldere en ordelijke manier waarbij alle betrokken partijen baat hebben en eventueel overgebleven partijen soepel verder kunnen.

OPLOSSING

Begeleiding ontvlechting: ICT Samenwerking West-Brabant West

“Vooral de kunde en ervaring gaf rust en vertrouwen. Zowel bij de directeur als bij bestuurder”

Ontdek hoe wij hielpen