Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Leefbaarheid en veiligheid

Ondermijning is een ernstige bedreiging voor onze rechtsstaat en de veiligheid van onze samenleving. Dit leidt tot verstoring van economische activiteiten, sociale ontwrichting en aantasting van het vertrouwen in de overheid – juist ook op het lokale en regionale niveau.

In Nederland gaat het over het algemeen goed, maar soms staat de leefbaarheid en veiligheid onder druk. In wijken en bedrijfsterreinen kunnen hardnekkige problemen ontstaan door een samenloop van criminaliteit, armoede, verloedering en dergelijke. Dat leidt tot ondermijning en vereist van overheden een scherpe visie en geïntegreerde aanpak. Hierbij kunnen zij niet zelfstandig optreden, maar is samenwerking nodig tussen wetshandhavers en beleidsafdelingen, maar ook bedrijven en burgers. Dit om de criminele netwerken te verstoren en de fundamentele waarden en structuren van de samenleving te beschermen.

Samenwerkingspartners verbinden met beleid en strategie

Wij ondersteunen met beleidsonderzoek en bij het aangaan van samenwerking in de keten van straf- en bestuursrecht. Daarbij bieden we integrale oplossingen, die zich concreet vertalen naar een werkende strategie tegen ondermijnen.