Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Complexe dossiers

Soms is een dossier gevoelig. Dan is er veel publieke commotie en ligt de oplossing niet voor de hand. Het is zoeken naar de uitweg.

De gevoeligheid zit in het feit dat er vanuit veel perspectieven moet worden geredeneerd en dat een veelheid aan feiten en belangen moet worden afgewogen. Er is sprake van complexiteit door lastige wettelijke kaders en beginselen en maatschappelijke druk, bijvoorbeeld onder invloed van de media.

Ontbrekende schakel

Dit soort complexe dossiers vraagt om een doordacht handelingsperspectief en kordate aanpak, met een combinatie van juridische, financiële en bestuurskundige expertise. Overheden hebben deze expertise vaak wel in huis, maar we zien dat vaak de gids ontbreekt die deze expertises met elkaar verbindt en dat dat het proces niet ten goede komt.

Samen naar doorbraak

Wij voegen die gidsende kwaliteit toe aan het team dat al aan het complexe dossier werkt. We maken de situatie inhoudelijk begrijpelijk en het proces overzichtelijk. Zo doorbreken we de complexiteit met onderbouwde keuzes en acties.