Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Fysiek domein

Het gaat in de fysieke leefomgeving om balans tussen beschermen en benutten. Dat vereist een integrale beleidscyclus en een uitvoeringsstrategie die impact heeft. De nieuwe Omgevingswet legt de lat hoog.

Complexe opgaven als de energietransitie, de landbouwtransitie en klimaatadaptatie vereisen een integrale aanpak. Dat lukt provincies, gemeenten en waterschappen alleen als zij volwaardig gebruik gaan maken van de beleidscyclus van de Omgevingswet. Dat verandert het totale proces van visievorming tot uitvoering tot monitoring. Tegelijkertijd is de betrokkenheid van de maatschappij óók cruciaal, door participatie en door samenwerken van overheden met burgers en het bedrijfsleven. De Omgevingswet voegt slagkracht toe, maar brengt ook nieuwe complexiteit met zich mee.

Beleidscyclus Omgevingswet

Het besturen van de fysieke leefomgeving moet door alle overheden opnieuw worden ingericht. Wij zijn experts in de transitie die ontstaat door de Omgevingswet en door het Interbestuurlijk Programma VTH-stelsel (IBP-VTH). Die transitie doorgronden wij vanuit het systeem en tegelijkertijd vanuit de praktijk.