Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Schaalvraagstukken

Maatschappelijke opgaven houden zich niet aan gemeentegrenzen. Ze zijn ook niet alleen ‘van de overheid’. Overheden zoeken daarom steeds vaker naar een passende schaal om samen oplossingen te vinden.

De decentrale overheid heeft zelden volledige controle over de oorzaken of oplossingen voor de grote opgaven van de huidige tijd. Denk aan de energietransitie, de stikstofproblematiek, ondermijning, toegankelijke en kwalitatieve zorg. Toch staan zij wel aan de lat voor het aanpakken van die oorzaken en voor het creëren van oplossingen. Dat gebeurt tegen de achtergrond van een toenemend takenpakket, steeds complexere wet- en regelgeving en een tekort aan financiële ruimte. De druk op zowel de ambtelijke capaciteit als de kwaliteit van de dienstverlening neemt toe.

Juiste schaal

Overheden zoeken naar de juiste schaal. Deze zoektocht is niet altijd makkelijk en de opties variëren vaak: van het zelfstandig blijven uitvoeren van taken, het kiezen voor lichte vormen van netwerksamenwerking, samenwerking in een gemeenschappelijke regeling tot vormen van privatisering en verzelfstandiging.

Juiste samenwerkingsverbanden

Wij helpen overheden bij deze zoektocht. We voeren grondig onderzoek uit naar feiten, meningen en relaties, en brengen onderlinge verbanden in kaart. We bieden een overzicht van de verschillende opties en geven inzicht in de consequenties van keuzes. Maar daar blijft het niet bij: we bieden gedegen procesbegeleiding om ervoor te zorgen dat voorkeuren, keuzes en adviezen daadwerkelijk worden geïmplementeerd. In dit kader hebben we evaluaties van samenwerkingen uitgevoerd voor verschillende gemeenten en samenwerkingsverbanden, strategisch advies geleverd over samenwerkingskeuzes, begeleiding geboden bij fusies en liquidaties van gemeenschappelijke regelingen, gemeenten geholpen met het verzelfstandigen van taken en herindelingen tot stand gebracht.