Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Sociaal domein

Het takenpakket voor gemeenten in het sociaal domein is zoveel meer dan de drie gedecentraliseerde wetten. Denk aan huisvesting, schulden, onderwijs of preventie.

Er is behoefte aan effectieve programma’s om sociale inclusie, gezondheid en welzijn van inwoners te bevorderen.

Binnen het sociaal domein is er sprake van een toenemende nadruk op preventie en vroegtijdige interventie.

Daarnaast zien we een grotere focus op het belang van een integrale aanpak tussen verschillende sectoren, zoals gezondheid, welzijn en onderwijs.

Tegelijkertijd lopen de kosten op, en neemt de druk op begrotingen steeds verder toe. Ook speelt digitalisering een steeds grotere rol, waarbij technologische innovaties worden ingezet om de toegang tot en efficiëntie van sociale dienstverlening te verbeteren.

Regie voeren

Al deze opgaven komen bij regionale en decentrale overheden samen met als uitgangspunt ‘1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur’. Van Overheidsorganisaties op regionaal en lokaal niveau staan voor de opgave om hier regie op te voeren. Een van de belangrijkste vraagstukken daarbij is welke taken lokaal worden ontwikkeld en uitgevoerd en welke taken regionaal of zelfs bovenregionaal geregeld kunnen of moeten worden.

Gedragen samenwerking

Wij helpen overheidsorganisaties met deze strategisch-tactische uitdagingen. Door de juiste vragen te stellen en opgaven vanuit verschillende domeinen en invalshoeken te bekijken, helpen wij gemeenten met vragen als ‘hoe kunnen we zoveel mogelijk maatwerk bieden binnen het beschikbare budget?’ Ook ondersteunen wij overheden in de vraag welke taken lokaal, regionaal of zelfs bovenregionaal georganiseerd moeten worden. We ontzorgen bestuurders door het verbinden van samenwerkingspartners en het werken aan een gezamenlijk toekomstbeeld.

De essentie van onze dienstverlening is gemeenten en regio’s te helpen om overzicht en samenhang te creëren in die vele taken. Het resultaat? Een gedragen samenwerking, met behoud van couleur locale.

Lees een recente ervaring hieronder

OPLOSSING

WIJeindhoven: doorontwikkeling van de Toegang

“We hebben samen mét de toegangsmedewerkers een fundering gelegd vanuit waar we als organisatie verder kunnen werken”

Ontdek hoe wij hielpen