Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Bedrijfsvoering

Wettelijk vastgelegde taken goed en rechtmatig uitvoeren. De bedrijfsvoeringsfuncties binnen overheidsorganisaties spelen hierin een ondersteunende maar cruciale rol. Wij denken met je mee over de positie en de uitvoering.

Van de overheid wordt niet alleen gevraagd om de wettelijke taken goed en rechtmatig uit te voeren. Haar wordt ook gevraagd de maatschappelijk opgaven verder te brengen, daarbij responsief te zijn op signalen uit de samenleving en samen te werken met publieke en private organisaties.

Optimale ondersteuning

De bedrijfsvoeringsfuncties binnen overheidsorganisaties zijn nog vooral gericht op de ondersteuning bij het goed en rechtmatig uitvoeren van de wettelijke taken. De uitdaging zit hem in het leveren van optimale ondersteuning bij het verder brengen van de maatschappelijke opgaven.

Juiste rol en positie

Wij helpen overheidsorganisaties hun bedrijfsvoering goed en rechtmatig uit te voeren, maar ook door te ontwikkelen naar ondersteuning van de samenwerkende en responsieve overheid. Onder bedrijfsvoering verstaan we alle werkzaamheden die ondersteunend zijn aan de taken die de organisatie uitvoert, zoals personeel en organisatie, informatisering en automatisering, financiën en control, juridische zaken, facilitaire zaken en communicatie. Onder goed uitvoeren verstaan we het op een correcte en efficiënte wijze verrichten van de taak. We helpen door mee te denken over de positie en rol van bedrijfsvoering, te adviseren over de inrichting van de organisatieprocessen en -structuur binnen bedrijfsvoering en door innovatieprocessen te begeleiden.

OPLOSSING

Begeleiding ontvlechting: ICT Samenwerking West-Brabant West

“Vooral de kunde en ervaring gaf rust en vertrouwen. Zowel bij de directeur als bij bestuurder”

Ontdek hoe wij hielpen