Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Beleidsonderzoek

Elk beleid moet actueel en adequaat zijn. Dat vereist degelijk onderzoek vooraf, tussentijdse monitoring en evaluatie achteraf.

Wij voeren beleidsonderzoek uit en geven antwoord op de vragen of het beleid nog up-to-date is, inspeelt op actuele ontwikkelingen, efficiënt is en of het beleid werkt en daarmee het gewenste resultaat bereikt wordt. De antwoorden hierop kunnen aanleiding zijn om de uitvoering van maatregelen meer passend te maken.

Maatschappelijke waarde laten zien

Het uitvoeren van beleids- en evaluatieonderzoek en het doorlichten van organisaties is behulpzaam bij het verkrijgen van vertrouwen in het functioneren van de overheid. Een robuust beleid dat wordt uitgevoerd  door een gezonde organisatie creëert maatschappelijke waarde en toont dat aan met beleidsonderzoek.

Implementatiestrategie

Beleid ontwikkelen vereist natuurlijk ook beleid uitvoeren. Met een goede strategie is de kans van slagen groter, zeker als alle stakeholders goed betrokken zijn bij het opstellen van die strategie en deelgenoot zijn van de uitvoering.

OPLOSSING

Second opinion DPS-matrix: Algoritmen en privacy vragen om bewuste keuzen

“Er is een beweging van bewustwording op gang gekomen”

Ontdek hoe wij hielpen