Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Gezondheid en de Omgevingswet: (extra) sturingsmogelijkheden voor gezondheid met de Omgevingswet

Opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant

Geholpen door

Victor Eiff, Harm Borgers, Anna Tersteeg en Feie Herkes
Spreek een adviseur

“Het rapport laat zien dat er heel veel niveaus en mogelijkheden zijn waarmee je als provincie kunt sturen op gezondheid.

Dat had ik van tevoren niet verwacht” aldus Masja van de Ven (Strateeg Milieu bij provincie Noord-Brabant) over het onderzoek van KokxDeVoogd.

“Door mijn jarenlange betrokkenheid bij de Omgevingswet en ervaring met het opstellen van de omgevingsvisie wist ik al veel van de nieuwe wetgeving af, maar voor dit onderzoek  zocht ik een bureau dat juridische diepgang en praktische inzichten heeft in de werking van  de Omgevingswet in relatie tot de verschillende aspecten  van de fysieke leefomgeving” zegt Masja.

Het plan van aanpak en het team van KokxDeVoogd sloot goed  aan op de vraag vanuit de provincie.

Adviseurs Victor Eiff (expert (beleid)onderzoek fysiek domein), Harm Borgers (juridisch expert Omgevingswet), Anna Tersteeg (strategisch expert Omgevingswet) en Feie Herkes (bestuurlijk expert Omgevingswet) gingen aan de slag.

v.l.n.r. Ingrid, Victor, Masja en Anna

Afstemming en samenwerking in de geest van de Omgevingswet

“Door de nauwe samenwerking met de verschillende experts binnen de provincie, de Brabantse Omgevingsdiensten en de GGD’s kreeg hun inhoudelijke bijdrage tijdens het traject een goede plek in het onderzoeksrapport” zegt Ingrid. “Hierdoor heeft het rapport de benodigde diepgang en biedt het een goede basis voor verdere uitwerking naar de praktijk. De bijdrage van onze samenwerkingspartners was onmisbaar”. De uitdaging was  echter  dat de Omgevingswet geen praktische voorbeelden of toepassingen voorschrijft voor het beschermen of bevorderen van gezondheid. Masja: “Er is geen simpele oplossing en er is veel ruimte voor eigen interpretatie en toepassing Uit het onderzoek blijkt dat het noodzakelijk is deze ruimte in te vullen en rekening te houden met de beleidscyclus, als je de Omgevingswet wilt benutten om gezondheid de plek in de besluitvorming te geven die het verdient”.

Masja en Ingrid vonden de samenwerking ook niet altijd even makkelijk. “Het was even zoeken qua focus en inhoud” geeft Ingrid aan, “maar doordat er korte lijnen waren met het projectteam en regelmatige afstemmomenten, kwamen we uiteindelijk goed op één lijn”.

Het eindproduct is een rapport over de (extra) sturingsmogelijkheden voor gezondheid met de Omgevingswet. “Het is een goede basis waarmee we intern het gesprek kunnen aangaan over de keuzes die de provincie te wachten staat. Het echte werk moet nog beginnen”. Met dit rapport  heeft de provincie inzicht  in de toepassing van het thema gezondheid in de gehele beleidscyclus en instrumenten van de Omgevingswet. “Hierdoor zijn we ons bewust  dat sommige beleidsmatige afwegingen eerst gemaakt moeten worden voordat het beschermen en bevorderen van gezondheid kan doorwerken in bijvoorbeeld een programma, de provinciale verordening en  het vergunningen- en handhavingsbeleid”.

“We zijn blij met het heldere overzicht in het rapport van de mogelijkheden voor zowel directe als indirecte sturing. Dit geeft goede handvatten om naast de indirecte sturing zoals die nu al plaatsvindt,  ook meer direct te sturen, bijvoorbeeld via VTH. Het rapport geeft daartoe meerdere  mogelijkheden en bevat verschillende scenario’s, er is niet één antwoord.”

De volgende stap

De provincie Noord-Brabant is van plan  om de verzamelde  informatie uit het rapport te koppelen aan de huidige  verkenning en interne gesprekken over de meekoppelkansen voor gezondheid bij alle provinciale beleidsthema’s. “Het rapport is niet alleen instrumenteel, maar draagt ook bij aan de  interne bewustwording over de brede inzet van de Omgevingswet voor het bevorderen  van gezondheid. Daarnaast is dit rapport ook nuttig en van toepassing voor gemeenten. De provincie nodigt hen van harte uit hun voordeel te halen uit dit rapport!”.

“We zijn blij met het eindproduct zoals het er nu ligt. Het sluit aan bij de actualiteit en belang van gezondheid in de fysieke leefomgeving. Door de inzet van KokxDeVoogd hebben wij meer/beter inzicht verkregen hoe we  op gezondheid kunnen sturen met de Omgevingswet. Zowel op een ‘directe’ manier vanuit de instrumenten en bevoegdheden van de provincie zelf als ‘indirect’ via onderlinge afstemming met gemeenten en andere samenwerkingspartners. Met gemeenten zullen we het gesprek aangaan welke mogelijkheden de Omgevingswet hen biedt om te sturen op gezondheid en hoe wij hen als provincie kunnen faciliteren. Daarnaast zullen wij ook in het vervolgtraject nauw blijven optrekken met de Omgevingsdiensten en GGD’s”.