Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Betrokkenheid

We leven in een netwerksamenleving. Daarin staan overheden in verbinding met burgers, bedrijven en andere stakeholders.

Betrokkenheid

Decentrale overheden staan continu in contact met de maatschappij. Participatie door burgers, bedrijven én andere stakeholders is aan de orde van de dag.

Of het nu gaat om eenmalige ontmoetingen, of structurele partnerschappen: die partners hebben een mening over en een belang bij de beslissingen die jij als decentrale bestuurder neemt. Dat brengt uitdagingen mee, maar biedt tegelijkertijd kansen voor draagvlak. Je wilt dit als overheid zo goed mogelijk benutten en daarmee betrokkenheid laten ontstaan. Maar betrokkenheid ontstaat niet vanzelf.

Gedragen besluiten

Wij helpen overheden bewust te werken aan de manier waarop zij zichzelf én hun stakeholders in hun kracht zetten. We brengen het veld van belangen in beeld en gaan samen met jou op zoek naar de ruimte die de kaders bieden om die belangen te verweven met de beslissingen die te nemen zijn. Dit doen we door nadrukkelijk niet alleen op de inhoud, maar juist vooral op proces en relaties te ondersteunen en ontzorgen. Samen creëren we regie op betrokkenheid, met als resultaat gedragen besluiten.