Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Wij geloven in de kracht van de decentrale overheid

Begeleiding ontvlechting: ICT Samenwerking West-Brabant West

“Vooral de kunde en ervaring gaf rust en vertrouwen. Zowel bij de directeur als bij bestuurder”
Ontdek hoe wij hielpen

Wijziging Wgr: “Het profijt zit in jullie proces”

Van een kwetsbare samenwerkingsorganisatie met afgenomen vertrouwen naar een organisatie met draagvlak, rust en ruimte. “Niet in geld uit te drukken, maar wel erg waardevol.”
Ontdek hoe wij hielpen

Versterken van maatschappelijke impact en cultuur door kunst

Quick Scan Extreme woonoverlast: Onderzoek belicht raadsinformatie en vergaderstijl

"Raadsonderzoek verbeterde de informatie, vergaderstijl, beleidscontrole en de relatie tussen raad en college, wat leidt tot snellere besluitvorming."
Ontdek hoe wij hielpen

Even sparren?

Onze enthousiaste adviseurs denken graag met je mee.

Spreek een adviseur

De staat van morgen. Start vandaag.

Wij geloven in de kracht van de decentrale overheid.

De kracht om het leven van de burger beter te maken. En dat is waar wij, de adviseurs, onderzoekers en procesregisseurs van KokxDeVoogd, het voor doen.

Onze missie

Onze adviseurs staan voor je klaar binnen

Wettelijk vastgelegde taken goed en rechtmatig uitvoeren. De bedrijfsvoeringsfuncties binnen overheidsorganisaties spelen hierin een ondersteunende maar cruciale rol. Wij denken met je mee over de positie en de uitvoering.
Lees verder
De samenleving wordt steeds transparanter en veeleisender. Het openbaar bestuur is een dynamisch speelveld waar de lat hoog vaak ligt maar de valkuilen diep kunnen zijn. Besturen is een vak apart en dat vraagt veel van de moderne overheidsorganisatie.
Lees verder
Het takenpakket voor gemeenten in het sociaal domein is zoveel meer dan de drie gedecentraliseerde wetten. Er is behoefte aan effectieve programma’s om sociale inclusie, gezondheid en welzijn van inwoners te bevorderen.
Lees verder
Het gaat in de fysieke leefomgeving om balans tussen beschermen en benutten. Dat vereist een integrale beleidscyclus en een uitvoeringsstrategie die impact heeft. De nieuwe Omgevingswet legt de lat hoog.
Lees verder