Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Wij geloven in de kracht van de decentrale overheid

WIJeindhoven: doorontwikkeling van de Toegang

“We hebben samen mét de toegangsmedewerkers een fundering gelegd vanuit waar we als organisatie verder kunnen werken”
Ontdek hoe wij hielpen

Omgevingswaarden: een krachtig Omgevingswetinstrument voor de fysieke leefomgeving

Onderzoeken hoe provincies sterk kunnen sturen op omgevingskwaliteit
Ontdek hoe wij hielpen

Klaar voor de Woo? Van abstract vraagstuk naar concrete oplossingen voor de Regionale Belasting Groep

Alle bestuursorganen in Nederland moeten aan de slag met de Wet open overheid. Ook gemeenschappelijke regelingen. Een complexe opgave. KokxDeVoogd ondersteunde belastingsamenwerking RBG in het ‘Woo-proof’ worden.
Ontdek hoe wij hielpen

Invloed op uitvoeringsketens door ketenregie: De VNG

"Dit onderzoek laat zien: hier zijn we wél van en dat gaat op deze manier bijdragen aan de strategische doelen van gemeenten.”
Ontdek hoe wij hielpen

Quick Scan Extreme woonoverlast: Onderzoek belicht raadsinformatie en vergaderstijl

"Raadsonderzoek verbeterde de informatie, vergaderstijl, beleidscontrole en de relatie tussen raad en college, wat leidt tot snellere besluitvorming."
Ontdek hoe wij hielpen

Meta-analyse Jeugdhulp: eerste onderzoek dat NVRR als kennisinstituut op de kaart zet

“De NVRR wil bijdragen aan kennisuitwisseling en aandacht vragen voor de wijze waarop de decentrale overheden belangrijke vraagstukken weten aan te pakken”.
Ontdek hoe wij hielpen

Méér focus op recreatie rondom Utrecht dankzij slimme herinrichting

"Door alle belangen in beeld te brengen, kon een unieke oplossing worden bedacht."
Ontdek hoe wij hielpen

Begeleiding ontvlechting: ICT Samenwerking West-Brabant West

“Vooral de kunde en ervaring gaf rust en vertrouwen. Zowel bij de directeur als bij bestuurder”
Ontdek hoe wij hielpen

Wijziging Wgr: “Het profijt zit in jullie proces”

Van een kwetsbare samenwerkingsorganisatie met afgenomen vertrouwen naar een organisatie met draagvlak, rust en ruimte. “Niet in geld uit te drukken, maar wel erg waardevol.”
Ontdek hoe wij hielpen

Second opinion DPS-matrix: Algoritmen en privacy vragen om bewuste keuzen

“Er is een beweging van bewustwording op gang gekomen”
Ontdek hoe wij hielpen

Even sparren?

Onze enthousiaste adviseurs denken graag met je mee.

Spreek een adviseur

De staat van morgen. Start vandaag.

Wij geloven in de kracht van de decentrale overheid.

De kracht om het leven van de burger beter te maken. En dat is waar wij, de adviseurs, onderzoekers en procesregisseurs van KokxDeVoogd, het voor doen.

Onze missie

Wij helpen u met

Ons toegewijde team van experts is beschikbaar om vragen te beantwoorden.

Jacqueline de Haas