Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Matthias Blankesteijn

Matthias is sinds 2021 actief als bestuurskundig adviseur bij KokxDeVoogd. Vanuit zijn passie voor het openbaar bestuur werkt hij dagelijks aan het beter laten functioneren van de decentrale overheid.

Als adviseur is Matthias gespecialiseerd in governance- en samenwerkingsvraagstukken. Daarbij richt hij zich specifiek op opgaven omtrent grip en regie op samenwerkingsverbanden.

Voorbeelden van opdrachten waar hij zich mee bezighoudt zijn het ondersteunen van gemeenten in het evalueren en versterken van de eigen rol binnen samenwerkingsverbanden en het adviseren bij de doorontwikkeling van gemeenschappelijke regelingen. Vanuit zijn expertise op het gebied van samenwerkingsvraagstukken is hij één van de auteurs van de Handreiking Privaatrechtelijke Samenwerking bij Decentrale Overheden.

Ook helpt hij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen met het implementeren van nieuwe wetgeving en biedt hij procesbegeleiding- en ondersteuning bij complexe dossiers.

Matthias zijn werkwijze wordt gekenmerkt door een gedegen aanpak, grondige analyses en stevig onderbouwde adviezen en conclusies. Hij is communicatief sterk, weet ingewikkelde problemen snel terug te brengen tot de kern en is in zijn werkzaamheden altijd gericht op het verbinden van gedegen onderzoek met praktische oplossingen, aanknopingspunten en adviezen.

Daarbij is hij, mede dankzij zijn ervaring als raadslid en fractievoorzitter in een middelgrote gemeente, vertrouwd met het opereren in een politiek-bestuurlijke context.