Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Marjan Zijderveld

De samenleving wordt steeds ingewikkelder en voor veel mensen is het lastig hierin hun weg te vinden. Met als gevolg een afbrokkelend vertrouwen in de overheid. Het is de ambitie van Marjan een steentje bij te dragen aan het verkleinen van de steeds groter wordende kloof tussen burger en overheid. Dit doet Marjan door de stem van beiden een geluid te geven. Bij het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken binnen het sociaal domein, stimuleert zij het voeren van een echte dialoog. Hiermee voelt een ieder zich gehoord en dring je sneller door tot de kern van een vraagstuk.

Marjan is een ondernemende veranderkundige met ruime ervaring binnen het sociaal domein. Ze beschikt over diepgaande  kennis van dit domein en volgt met interesse de ontwikkelingen en trends die daar gaande zijn. Op grond hiervan kan zij goed invulling geven aan de opdrachten die zij oppakt. Desgewenst is zij op basis van deze kennis ook de gids voor organisaties bij het uitstippelen van hun strategische koers.

Als geen ander is Marjan in staat om de complexe vraagstukken die zij binnen het sociaal domein tegenkomt, te verbinden met haar veranderkundige inzichten. Hierbij laat zij anderen inzien dat fricties gezien kunnen worden als uitdagend en als bron van vernieuwing. Actief biedt zij begeleiding bij het organiseren van vernieuwingsprocessen.

Marjan kan getypeerd worden als iemand die toegewijd haar werk doet en gedegen werk aflevert. Zij haalt veel plezier uit de samenwerking met anderen. Het levert verschillende perspectieven op en is van meerwaarde voor het hanteren óf oplossen van een vraagstuk. Met haar vlotte pen zorgt zij voor leesbare stukken en draagt zij bij aan snelle besluitvorming.