Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Victor Eiff

Victor is een zeer ervaren manager en adviseur in het publieke en semipublieke domein. Hij werkt al bijna dertig jaar in en voor overheden en organisaties met een maatschappelijke taak, zowel op landelijk, als op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Als gepromoveerd economisch geograaf met een brede belangstelling heeft hij zich op veel verschillende beleidsterreinen en organisatievraagstukken ontwikkeld. Zo heeft hij ruim kennis en ervaring opgedaan als externe toezichthouder, als onderzoeker naar de effectiviteit en efficiency van overheidsbeleid en als adviseur op het gebied van de financiële en bestuurlijke inrichting, strategievorming en (inter)bestuurlijke samenwerking.

Hij houdt ervan om opdrachten in een complex bestuurlijke omgeving, waarin de belangen niet altijd synchroon lopen, tot een goed einde te brengen en daarmee bij te dragen aan verbetering in het functioneren en in de samenwerking. Hij slaat graag bruggen tussen strategie en beleid aan de ene en de dagelijkse uitvoeringspraktijk aan de andere kant.

Victor werkt gedegen en gestructureerd, maar staat tegelijkertijd open voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Hij maakt vlot contact en zoekt naar verbinding en samenwerking. Daarbij is hij zacht op de relatie en hard(er) op de inhoud. Victor committeert zich sterk aan de opdracht en is gedreven om de opdrachtgever kwaliteit te leveren; een resultaat dat bruikbaar en van betekenis is.