Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Sjouke Elsman

Sjouke is bestuurskundige, en is als adviseur van KokxDeVoogd zowel gespecialiseerd in beleid voor de fysieke leefomgeving als in het inrichten van regionale samenwerkingen.

Als adviseur fysiek domein begeleidt Sjouke verschillende gemeenten, provincies en omgevingsdiensten bij de totstandkoming van hun uitvoerings- en handhavingsstrategie. Hij helpt organisaties om hun vergunningverlening, toezicht en handhaving zo te organiseren dat de beoogde maatschappelijke opgave wordt gerealiseerd. Dit vraagt dikwijls om beter laten functioneren van de hele beleidscyclus, de Big-8, zodat beleid en uitvoering met elkaar in harmonie komen.

Als adviseur regionale samenwerking begeleidt Sjouke regionale overheden – gemeenten, provincies, waterschappen- om de passende vorm van samenwerken te vinden én op een passende wijze in te richten. Dit kunnen zowel publiekrechtelijke vormen van samenwerkingen zijn , gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), als privaatrechtelijke vormen van samenwerking. Sjouke is een van de auteurs van ‘Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden: Handreiking voor decentrale volksvertegenwoordigers’.

Kenmerkend aan Sjouke is dat hij zowel strategisch sterk als uitvoeringsgericht is. Hij spreekt de taal van zowel de bestuurder als de vergunningverlener. Sjouke is in staat om een veelheid aan ambities systematisch te vertalen naar inrichtingsvormen en handelingsmogelijkheden voor de organisatie.