Referentieproject

Samenhangende Objectenregistratie

Adviseur(s): Jochem Boeke
Beleidsterrein: Belastingen en financiën
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Samenhangende Objectenregistratie (afzonderlijke opdrachten voor SVHW, BSGR, BSR en GBTwente)

Samenwerkingsverbanden die voor gemeenten de belasting- en WOZ-taak uitvoeren, willen weten wat de komst van de Samenhangende Objectenregistratie voor hen betekent. In de huidige situatie worden de geo-basisregistraties BGT, BAG, WOZ en het gegevensbeheer BOR grotendeels los van elkaar beheerd. BZK, de Waarderingskamer en de VNG zetten zich in voor meer samenhang. Dit moet de gegevenskwaliteit verhogen en dienstverlening aan inwoners en bedrijven verbeteren. Deze ontwikkeling, die de Samenhangende Objectenregistratie wordt genoemd, kan grote gevolgen hebben voor een belastingsamenwerking die wel de WOZ uitvoert, maar niet de BAG en de BGT. Jochem verkent samen met alle stakeholders wat de gevolgen zijn en hij zoekt naar het gezamenlijk handelingsperspectief om de samenhangende objectenregistratie te realiseren.