Referentieproject

Quickscan sturing Sociaal Domein

Adviseur(s): Eric Dorscheidt / Frank van den Hoek
Beleidsterrein: Sociaal domein
Adviesgebied: Bestuur en organisatie / Strategie en beleid

Quick scan sturing sociaal domein gemeente Alkmaar

Per 1 januari 2015 zijn belangrijke taken in het Sociaal domein gedecentraliseerd naar gemeenten. De eerste jaren na deze decentralisatie kenmerkten zich door de transitie naar een nieuwe situatie waarbij gemeenten verantwoordelijkheid dragen voor het lokale zorg- en ondersteuningsstelsel. De aandacht is geleidelijk verschoven van de transitie naar het realiseren van de transformatie in het Sociaal domein. In veel gemeenten gaat dit gepaard met tekorten voor de uitvoering van Jeugd- en Maatschappelijke Ondersteuningstaken.

De gemeente Alkmaar wilde door een quick scan zicht krijgen op mogelijkheden om bij te sturen. De centrale vraag was: welke interventies zijn mogelijk om de uitgaven binnen het Sociaal domein te beïnvloeden en daarmee de taken binnen het gestelde budgettaire kader uit te voeren?

Centraal in onze aanpak stond een interviewronde, gecombineerd met een analyse van beleidsdocumenten, contracten, managementrapportages en  individuele, geanonimiseerde dossiers. Op basis van landelijk materiaal en www.waarstaatjegemeente.nl is een analyse gemaakt van vergelijkbare gemeenten. Eindresultaat was een rapportage waarin interventies zijn voorgesteld waarbij onze centrale aanbeveling gericht was op het beter werkend krijgen van de bestaande structuur.