Referentieproject

Projectleider en kwartiermaker Wijkteams Baarn, Bunschoten en Soest

Adviseur(s): Norbert de Blaay / Dagmar van den Berg
Beleidsterrein: Sociaal domein
Adviesgebied: Bestuur en organisatie / Samenwerking en participatie

Projectleider en kwartiermaker Wijkteams Baarn, Bunschoten en Soest

Sinds 2003 werken de gemeenten Bunschoten, Baarn en Soest samen op het gebied van werk, inkomensverstrekking, arbeidsinschakeling, minimabeleid en de bijzondere bijstand,  huisvesting voor vluchtelingen, terugvordering en verhaal en de administratieve afwikkeling daarvan en van bezwaar en beroepschriften.
 
Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten een veel grotere verantwoordelijkheid in het Sociaal Domein. Na een tijdelijke hulpconstructie heeft Norbert als projectleider en kwartiermaker gewerkt aan een duurzame oplossing. Namens de drie gemeentesecretarissen heeft hij het proces begeleid om de uitvoerende taken van de zorgadministratie gezamenlijk uit te voeren. Ook het werkgeverschap van de sociale teams heeft hij in de aangepaste gemeenschappelijke regeling ondergebracht. Dat betekende dat afspraken met de werkgevers van de medewerkers van het sociaal team gemaakt moesten worden.
 
Norbert startte met deze opdracht nadat een eerder traject bestuurlijk was vastgelopen. Over een eerdere business case konden de drie gemeenten het niet eens worden. Norbert heeft deze problemen opgelost door samen met de ambtelijke organisatie te werken aan een feitelijke probleemanalyse en het uitwerken van realistische, werkbare oplossingen.
 
Norbert heeft voor de besluitvorming de businesscase, een aangepaste gemeenschappelijke regeling en een sociaal plan opgeleverd. Op basis hiervan heeft onder zijn begeleiding de besluitvorming in de drie gemeenteraden plaatsgevonden.