Referentieproject

Procesbegeleider Huisvesting en Ondersteuning RUD ZL

Adviseur(s): Elise van Leest / Maxim ter Hedde
Beleidsterrein: Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Procesbegeleider Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg heeft KokxDeVoogd gevraagd het proces naar een bestuurlijk besluit over passende huisvesting per 1 juli 2020 te begeleiden. De inzet is een zo goed mogelijke prijs-kwaliteit verhouding die het ambitieniveau van de RUD Zuid-Limburg ondersteunt.

Elise begeleidt dit bestuurlijk proces. Activiteiten in dit proces zijn een interessepeiling, het ontwikkelen van het programma van eisen en wensen, opstellen van een afwegingskader, analyse van aanbiedingen en het voeren van een verificatiegesprek. Zij doet dit in nauwe samenwerking en afstemming met de ambtelijke organisatie en haar bestuur.