Referentieproject

Adviseur professionalisering projectorganisatie VW

Adviseur(s): Dietmar Verbeek
Beleidsterrein: Sociaal Domein
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Adviseur professionalisering projectorganisatie VW
 
Professionalisering  van de projectorganisatie binnen VluchtelingenWerk Nederland is één van de lopende trajecten op de gezamenlijke verenigingsagenda van Vluchtelingewerk Nederland.
Als adviseur en projectleider help ik Vluchtelingenwerk dit doel te bereiken. Hiervoor stel ik de komende maanden een plan van aanpak op. Afhankelijk van de besluitvorming hierover worden de in het plan van aanpak opgenomen activiteiten in 2020 ingevoerd.