KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.

Expertise | Management accounting

In alle fases van samenwerking zijn financiële vragen aan de orde. Levert samenwerking ons iets op? Hoe hoog zijn de frictie- en transitiekosten? Welke formatie hebben we straks nodig? Hoe ziet de kostenverdeelsleutel eruit? Heeft de samenwerking ons opgeleverd wat we hadden verwacht?

Op deze vragen geven onze experts management accounting u graag een antwoord. Bijvoorbeeld door het maken van een businesscase of een impactanalyse, het berekenen van de formatie aan de hand van een formatiecalculatiemodel, of het opstellen van een maatschappelijke kosten baten analyse. Jochem en Maxim adviseren u over de financiële aspecten van samenwerking vanuit een integrale benadering of als expert.

Geïnteresseerd?
Hieronder hebben wij een aantal referenties opgenomen.

  • Besluitvorming cijfermatig onderbouwen
  • Beheeractiviteiten inrichten
  • Werkprocessen optimaliseren
  • Financiële prestaties evalueren

Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Als overheid of maatschappelijke organisatie wilt u op basis van onderbouwde inzichten keuzes kunnen maken. Wat zijn de directe en indirecte effecten van een specifieke ontwikkeling of beleidskeuze? Wegen de kosten die u maakt op tegen het maatschappelijke effect dat u wilt bereiken? Om antwoorden op deze vragen te vinden kunnen wij een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor u uitvoeren.

Wilt u kennismaken of advies?

Jochem en Maxim adviseren u graag over de financiële aspecten van samenwerking. Neem contact op voor een kennismaking.


KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.