Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Harm Borgers

Wie heeft zich deze vraag nog nooit gesteld: gaat het om de letter of de geest van de wet? Mijn antwoord is simpel en toch niet vanzelfsprekend: het gaat om beide. Met juridische taal regelen we van alles en nog wat in onze samenleving: de definitie van goed en fout, de bescherming van bepaalde belangen, de creatie van verantwoordelijkheden en de mogelijkheid om georganiseerd samen te werken. Vaak is het recht trouwens niet veel meer dan de schriftelijke versie van gezond verstand en goede omgangsvormen. Om het goede goed te doen, hoeft er geen wetboek op tafel opengeslagen te liggen. Maar als het nodig is, dan roepen partijen als vanzelf toch wel de ordening van het recht te hulp. En dan blijkt dat partijen heel creatief kunnen zijn met hun interpretatie van de regels binnen die ordening. Partijen bepleiten een oplossing die hen goed uitkomt, strikt volgens de letter of juist in de geest van. Dat is niks vreemds. Het rechtssysteem is gelukkig krachtig genoeg om richting te geven aan het pleidooi en aan de rechtsverhouding tussen partijen. Die kracht is gestut op formele procedures én het streven naar rechtvaardigheid. Juist in een context waarin belangen botsen, feiten niet eenvoudig zijn of taal dubbelzinnig is, helpt dit om er samen uit te komen.

Bij KokxDeVoogd zijn wij er zeker van dat maatschappelijke opgaven beter aangepakt kunnen worden door samen te werken. Gewoon omdat een goed georganiseerde samenwerking heel effectief en efficiënt kan zijn. Wij helpen bij het organiseren van die samenwerking, op basis van een integrale benadering. Zelf werk ik met mijn opdrachtgevers vrijwel dagelijks aan de implementatie van de Omgevingswet en daarbij merk ik steeds nadrukkelijker dat partijen elkaar opzoeken om hun doelen met die wet te realiseren. Het is volgens mij een succesfactor als zij elkaars visie begrijpen en als zij bestuurlijk en gezamenlijk de ruimte nemen voor oplossingen die bij hun context passen. Dat vereist procesmatige, financiële en juridische keuzes en daar draag ik graag een steentje aan bij. Met juridisch en strategisch advies dat impact heeft op de beslissingen van het bestuur en op de inrichting van de samenwerking. Ik ben telkens weer trots op het resultaat dat we met zijn allen weten te bereiken, ook als dat stapsgewijs en al lerend ontstaat.

Naast mijn werk geniet ik van het leven met mijn gezin, het wandelen met onze hond, het lidmaatschap van Rotary, de lol met vrienden tijdens vakanties en avondjes uit. Uit maatschappelijke betrokkenheid zet ik mij met plezier in voor een paar goede doelen in mijn woonplaats.