KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.

Ruitmodel voor samenwerkingsprocessen

Ruitmodel KokxDeVoogd

Proces | Resultaat | Haalbaarheid | Doel

Voor het nadenken over en de vorming van samenwerkingsarrangementen heeft KokxDeVoogd het Ruitmodel ontwikkeld. Het Ruitmodel ondersteunt het proces van verkenning, onderzoek, ontwerp en inrichting van samenwerkingsarrangementen. Dit proces is opgedeeld in een zevental fases die allemaal afgesloten worden met een GO/NO-GO besluit. Elke fase heeft een specifiek doel, kent een eigen aanpak en levert een specifiek resultaat op, waarbij uiteindelijk telkens de haalbaarheid wordt getoetst. De fasering helpt om de goede dingen te doen op het juiste moment en in de juiste volgorde. Alle medewerkers van KokxDeVoogd, ongeacht welke expertise zij hebben, passen het Ruitmodel toe in hun werk.

KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.