KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Als overheid of maatschappelijke organisatie wilt u op basis van onderbouwde inzichten keuzes kunnen maken. Wat zijn de directe en indirecte effecten van een specifieke ontwikkeling of beleidskeuze? Wegen de kosten die u maakt op tegen het maatschappelijke effect dat u wilt bereiken? Om antwoorden op deze vragen te vinden kunnen wij een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor u uitvoeren.

Steeds vaker willen overheden en maatschappelijke instanties op voorhand op objectieve wijze de maatschappelijke meerwaarde van voorgenomen beleids- of organisatiewijziging aantonen. Met een MKBA kunt u kosten en baten van uw voornemens scherp krijgen en kunt u beter prioriteren. Ook in samenwerkingsprocessen kan het maken van een MKBA erg nuttig zijn. De MKBA maakt namelijk inzichtelijk bij welke partij de (financiële en maatschappelijke) kosten en baten terecht komen. Dat kan u vervolgens helpen in het vervolgproces: welke partijen profiteren juist van uw beleid en welke niet? Hoe kunt u deze partijen vervolgens het beste betrekken bij de uitvoering van uw beleid? En welke partij kan eventueel financieel bijdragen?.

KokxDeVoogd is bedreven in het opstellen van MKBA’s. Wij maken een MKBA altijd samen met de opdrachtgever en betrokken stakeholders. Wij hebben hiervoor ook de ‘EffectenArena’ ontwikkeld, een creatieve en participatieve werkvorm waarin wij samen met u en alle betrokkenen in een dagdeel tot een gedragen effectenanalyse komen. Met deze werkwijze bouwen wij tijdens de analyse tegelijkertijd aan begrip voor elkaar en draagvlak voor beslissingen. Wij leveren maatwerk en navolgbare en gedragen uitkomsten.

De collega die deze opdracht uitvoerde is: Ewout Bückmann.

KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.