Team en expertise

De adviseurs van KokxDeVoogd zijn elk specialist op een eigen vakgebied. We passen onze deskundigheden in onderlinge samenhang toe. Zo krijgt u als opdrachtgevers afgewogen en integrale adviezen. We werken multi-disciplinair en houden ervan om buiten de hokjes van domeinen te treden. Want de maatschappelijke veranderingen zijn fors en een goede aanpak moet breed durven gaan. Dit merkt u in al onze onderzoeken, evaluaties, rapporten, managementrollen en procesdiensten.

Een adviseur komt bij ons nooit alleen, zelfs als u een individuele adviseur inhuurt. Wij beschikken over experts op het gebied van procesregie, management accounting, mens & organisatie, bestuurlijk-juridische strategie en informatiemanagement. Onze adviseurs staan in nauw contact met de expertises die zij zelf minder paraat hebben. Ze zijn gewend om samen te werken, met elkaar en als partner in uw team.

De kracht van KokxDeVoogd zit ’m natuurlijk in de kracht van onze mensen. Maar de totale kracht is dus veel groter dan de som van de individuen.