Bart Geerdink

b.geerdink@kokxdevoogd.nl

  06 - 46 19 82 52

 

 
 

De digitale transformatie is zoveel meer dan het werken op afstand alleen

Het Coronavirus heeft ons werkende leven behoorlijk op zijn kop gezet. Alle overheidsgebouwen zijn zo goed als op slot gegaan en van de ene op de andere dag zitten we aan huis gekluisterd. Hoewel het Corona gevaar nog niet is geweken, raken we steeds meer gewend aan het ‘nieuwe normaal’. Minder files en overvolle treinen, want dankzij de digitale voorzieningen werken we volop thuis. In een paar maanden tijd is er veel veranderd in ons werk en de manier van (samen)werken. De echte gamechanger moet echter nog komen. Nieuwe technologische ontwikkelingen en het slim gebruik van data - ook wel de digitale transformatie en dataficering genoemd - gaan ons werkende leven pas echt op de kop zetten.

Oude wijn in nieuwe zakken

Afgelopen decennium is veel aandacht besteed aan de inzet van ICT voor het efficiënter inrichten van de bedrijfsvoering en de digitalisering van de dienstverlening van overheden. De Andere Overheid, EGEM-i en Operatie NUP waren programma’s die een impuls hebben gegeven aan de digitale overheid. Basisregistraties zijn opgezet en papieren aanvraagformulieren zijn omgezet naar e-formulieren. In de bedrijfsvoering worden facturen veelal opgeslagen als PDF en per e-mail verzonden. Diverse landelijke basisvoorzieningen zijn gerealiseerd, maar terugkijkend en met de wetenschap van nu hebben we veel zaken toch aangepakt als oude wijn in nieuwe zakken.

Nieuwe technologiegolf en slim gebruik van data als gamechanger

Inmiddels hebben diverse nieuwe technologieën en innovaties hun intrede gedaan in ons werkende leven. Robot process automation (RPA), artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), smart cities, big data en augmented reality (AR) zijn enkele voorbeelden. Deze nieuwe technologiegolf brengt veel nieuwe toepassingen met zich mee. De e-formulieren die we afgelopen jaren hebben ontwikkeld zijn bijvoorbeeld op diverse plekken al vervangen door chatbots en virtuele assistenten. Bij de digitalisering gaat het al lang niet meer alleen om een efficiëntere bedrijfsvoering of de digitale dienstverlening. Juist in de primaire processen zorgen deze nieuwe technologieën en het slim gebruik van data voor een gamechanger. Het taxeren van vastgoed kan bijvoorbeeld al met een druk op de knop dankzij het gebruik van big data, data science en AI. De parkeerwacht in grote steden rijdt rond in scanauto’s en softwarerobots hebben een groot aantal aanvragen voor inkomensondersteuning ten gevolge van Corona verwerkt.

Ons werk verandert, verdwijnt en nieuw werk verschijnt

Digitalisering heeft ons werk afgelopen jaren al stilletjes aan veranderd. We werken met zaaksystemen, archieven zijn gedigitaliseerd en social media is een van de belangrijkste kanalen geworden voor interactie met inwoners en ondernemers. Door Corona moeten en kunnen we ineens virtueel en digitaal vanuit huis werken. We doen nog steeds hetzelfde werk, maar nu vanuit huis. Technologie en dataficering maakt het mogelijk dat we onze processen en werkzaamheden radicaal anders gaan vormgeven. Het maakt werk makkelijker en maakt sommige - veelal administratieve - werkzaamheden overbodig. Dit kan als een bedreiging worden ervaren, maar er ontstaan ook nieuwe functies en mogelijkheden. Technologische ontwikkelingen vragen dan ook een andere denkwijze van medewerkers, leidinggevende en de organisatie an sich.

Het momentum is nu

Helaas was er in de troonrede nog weinig aandacht voor digitalisering, nieuwe technologieën en de strategische uitdagingen daaromheen. De Coronacrisis was echter de stimulans om versneld over te gaan naar het digitaal en virtueel werken. Het vormt hiermee de opmaat naar een nieuwe digitale samenleving. Smart cities, robotisering en datagedreven werken zullen na de komende verkiezingen bij het Rijk en in gemeenten in tal van nieuwe programma’s staan. Dit heeft gevolgen voor het werken bij de overheid. Corona heeft laten zien dat we ons snel kunnen aanpassen, maar beter is om ons dit keer niet te laten verrassen door de digitale transformatie.  

Verandering gaat niet vanzelf. Iedere stap vergt moed, maar niets doen is achteruitgang. De technologische ontwikkelingen gaan immers exponentieel door. Vaak is een impuls van buitenaf nodig om te veranderen. Het positieve aan Corona is dat dit momentum er nu is. Digitaal en virtueel werken wordt geaccepteerd, maar de digitale transformatie is meer dan dat alleen. Ik nodig u uit om geen tijd te verliezen aan nieuwe visies en werkplannen, maar om daadwerkelijk te beginnen en te experimenteren met nieuwe technologieën in uw werk. De digitale transformatie is onvermijdelijk en bijblijven door het continu blijven leren van nieuwe vaardigheden is cruciaal!

Herkenning? Verbazing? Interesse?

Mocht je na het lezen van dit artikel je verhaal willen delen, nieuwsgierig zijn geworden naar de bijdrage die wij u kunnen leveren of naar de opdrachten die KokxDeVoogd uitvoert, dan nodigen wij je van harte uit contact op te nemen. 

Bart Geerdink is als associé verbonden aan KokxDeVoogd en onder andere als projectmanager werkzaam bij het A&O fonds Gemeenten. Vanuit KokxDeVoogd kan hij samen met andere collega’s u en uw organisatie ondersteunen bij digitaal leiderschap, het digitaal bewust maken van medewerkers en leidinggevenden en andere vraagstukken op het gebied van informatiemanagement.