Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Hoe houdt u regie in uw regio?

Laat uw gemeenschappelijke regeling optimaal functioneren met deze 12 principes

In de praktijk gebeurt het dikwijls dat een regionaal samenwerkingsverband niet goed functioneert. KokxDeVoogd benoemt in Regie in de regio. De Gids voor Regionale Samenwerking, 12 principes die het succes binnen een regionaal samenwerkingsverband bepalen. Deze principes komen hierna kort aan bod en tevens bieden wij u de mogelijkheid om een quickscan te doen en zo te bepalen of uw samenwerking goed functioneert.

Ambtelijke ondersteuning die onvoldoende is georganiseerd aan de kant van de regeling of aan de kant van de deelnemers. Bestuursleden die moeilijk met elkaar door één deur kunnen waardoor de samenwerking stagneert. Of zelfs onvoldoende gedeelde uitgangspunten en doelen. Het zijn voorbeelden uit de dagelijkse praktijk die wij als KokxDeVoogd maar al te vaak zien bij regionale samenwerkingen. Gelukkig kan het ook anders en dat is vaak een kwestie is van heldere richtlijnen en eenvoudige uitgangspunten.

Regie in de regio biedt 12 richtlijnen 

Samen met een grote groep burgemeesters, bestuurders, topambtenaren en BZK, VNG, IPO en UvW stelden wij de gids Regie in de regio op. Samen met deze groep benoemen wij 12 principes die het succes van een regionaal samenwerkingsverband bepalen. Dit zijn:

 1. Gezamenlijke regionale uitvoering in plaats van zelfstandige uitvoering
 2. Doel en publieke waarden van de samenwerking
 3. Samenwerking als verlengd lokaal/provinciaal/ waterschapsbestuur
 4. Rolneming: omgaan met meerdere belangen
 5. Professioneel bestuur van het samenwerkingsverband
 6. Soft controls: cultuur, houding, gedrag en omgangsvormen
 7. Het politieke orgaan in positie bij samenwerking
 8. Regie bij meerdere samenwerkingsverbanden
 9. Financiële spelregels voor samenwerking
 10. Ambtelijke ondersteuning individuele deelnemer
 11. Ambtelijke ondersteuning gezamenlijke deelnemers
 12. Continuïteit bij bestuurlijke wisselingen

Principes uitgewerkt 

De gids Regie in de regio neemt u per principe mee langs de dingen die u kunt doen of regelen om uw samenwerkingsverband beter te laten functioneren. Wij bieden Regie in de regio gratis aan. Klik hier voor de downloadbare pdf.

Klik hier voor het gesprek dat werd gevoerd met burgemeester Bruls over De Gids voor Regionale Samenwerking.

Wij helpen u 

Vindt u het, ook na het lezen van Regie in de regio, lastig om in uw samenwerking aan te wijzen wat er beter kan? Bent u directeur of bestuursvoorzitter van een gemeenschappelijke regeling, of een secretaris van een deelnemende gemeente, provincie of waterschap, en wilt u advies van onafhankelijke partij met kennis van zaken? Wij helpen u.

Doe de quickscan 

Één van de mogelijkheden waarmee wij u kunnen helpen is middels de quickscan die KokxDeVoogd ontwikkelde bij Regie in de regio. Dit is een snelle en effectieve methode om uw samenwerking te evalueren. Deze quickscan biedt u:

 • Een brede evaluatie van uw samenwerking: We evalueren uw samenwerking op al de 12 principes uit Regie in de regio. Alle aspecten van uw samenwerking worden geëvalueerd.
 • Korte doorlooptijd: Omdat we weten welke vragen we moeten stellen om elk van de 12 principes gericht te toetsen, heeft de evaluatie een korte doorlooptijd. De evaluatie is gereed binnen een maand.
 • Een overzichtelijk rapport: We brengen in twee A-4tjes overzichtelijk in kaart hoe uw samenwerkingsverband functioneert op elk van de 12 principes.
 • Advies op maat: Onze ervaren adviseurs adviseren hoe u effectief maatregelen kunt treffen om uw samenwerking optimaal te laten functioneren.

Voor een vrijblijvend gesprek of advies, bel ons gerust. Onze adviseurs denken graag met u mee!