Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

De eerste 100 dagen van Victor Eiff

‘In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende “nieuwigheden” waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.’

Feitelijk zijn er al meer dan 100 dagen verstreken sinds Victor Eiff bij KokxDeVoogd werkt als partner en adviseur.

Desalniettemin blikt hij in acht vragen terug op zijn beginperiode en legt hij uit hoe het voor hem is om voor KokxDeVoogd te werken.

Wat doe je bij KokxDeVoogd?

‘Ik voer als partner en adviseur van KokxDeVoogd opdrachten uit op het vlak van onderzoek en evaluatie, governance en strategie, maar ook bedrijfsvoering in het publieke domein. Dus voor gemeenten, waterschappen, provincies, rijk en publieke samenwerkingsverbanden. Maar ik verricht bijvoorbeeld ook opdrachten voor branche- en belangenverenigingen in de culturele en creatieve sector, zoals de begeleiding van het fusietraject tussen het Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK) en Omscholing Dansers Nederland (ODN). Soms voer ik deze opdrachten alleen uit, zo ondersteun ik nu het team Archeologie van de gemeente Utrecht met de bedrijfsvoering. Maar veel vaker voer ik opdrachten uit in een team met collega’s van KokxDeVoogd. Daarnaast ben ik als partner verantwoordelijk voor kennismanagement binnen het bureau. Deze taak is in ontwikkeling want ik werk ik met collega’s aan de verbetering van bestaande- en de ontwikkeling van nieuwe organisatiemodellen naar aanleiding van onze ervaringen in opdrachten.’

Wat deed je voordat je bij KokxDeVoogd kwam werken?

‘Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat ik, gelet op mijn leeftijd, voorafgaand aan KokxDeVoogd voor diverse organisaties heb gewerkt in verschillende rollen. Ik studeerde economische geografie en promoveerde aansluitend op het proefschrift ‘’Beleid voor bedrijfsterreinen: een politiek-geografische studie naar betrekkingen in het openbaar bestuur bij het lokatiebeleid voor bedrijfsvestiging in stadsgewesten.’’ De rode draad in mijn loopbaan is het werken voor de overheid of de semi-overheid, in het bijzonder gericht op het verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn functioneren. Onderzoek, evaluatie, controle en toezicht vormen daarvoor belangrijke elementen. Zo heb ik als projectleider (Algemene Rekenkamer), organisatie-adviseur (Berenschot), concerncontroller (provincie Noord-Holland), directeur (Rekenkamer Amsterdam) en als toezichthouder (toezicht op collectief beheer van auteursrechten) gewerkt.’

Je hebt ook veel nevenfuncties, vertel daar eens iets over.

‘Met heel veel plezier ben ik al geruime tijd voorzitter van de Raad van Toezicht van Hart in Haarlem. Hart is de spil voor cultuureducatie in Haarlem en omstreken en faciliteert cultuuraanbod voor het primair- en middelbaar onderwijs, biedt huisvesting aan de muziekschool en maakt tegenwoordig een culturele ‘cross-over’ naar welzijn, zorg en participatie. Daarnaast ben ik sinds een aantal jaar lid van de Rekenkamer Landsmeer en voer daar samen met twee medeleden onderzoek uit naar bestuur en beleid van deze kleine zelfstandige gemeente net boven Amsterdam.’

Waarom heb je voor KokxDeVoogd gekozen?

‘Allereerst wil ik opmerken dat ik het een enorme uitdaging vind om, met al deze praktijkervaringen in mijn ‘’rugzak’’, in deze fase van mijn loopbaan de publieke zaak te dienen vanuit een rol als adviseur die goed in staat in ‘’mee te denken’’ met bestuur en management in de interne en externe opgaven waarvoor zij staan. Het type opdrachten dat KokxDeVoogd uitvoert, adviseren over strategisch bestuurlijke- en beleidsmatige opgaven en de bijbehorende organisatie inrichting (‘wat moet er – anders – gebeuren en wat is daarvoor nodig?’) spreekt me erg aan. Dat geldt ook voor de huidige schaal van KokxDeVoogd en de ambities die zijn uitgesproken voor gestage groei met ‘’kwaliteit boven kwantiteit’’.  Ik draag graag mijn steentje bij aan het aanboren van, voor KokxDeVoogd, nieuwe markten en nieuwe klanten op bestaande markten.’

Wat maakt het dat je hier met plezier werkt?

‘Dat betreft in de eerste plaats de plezierige contacten collega’s, die je met hun eigen achtergrond en kennis aan het denken zetten en zich inzetten om gezamenlijk een mooi resultaat te bereiken. Daarbij wordt voldoende ruimte gevoeld om nieuwe inzichten in te brengen en nieuwe methoden te gebruiken als de opdracht daarom vraagt. Gelet ook op de schaalgrootte zijn de interne contacten heel direct, zijn de communicatielijnen kort en kan er snel gereageerd worden op initiatieven van binnenuit of buitenaf. Bovendien wordt er veel geïnvesteerd in verbetering van werkwijzen, het benaderen van de markt (‘’salescultuur’’) en het verder professionaliseren van het vak via onder meer kennismanagement.’

Wat vind je belangrijk in je advieswerk?

‘Goed doorgronden waar de klant het best en meest mee is geholpen. Dat begint al bij het offerteproces, waarbij je je als adviseur tracht in te leven en een beeld vormt van de specifieke vraag en context van de opdrachtgever. Dan is het vaak behulpzaam als je hierover met de klant in gesprek kan gaan, waartoe overigens niet altijd de mogelijkheid wordt geboden. Dit proces zet zich voort tijdens de uitvoering van een opdracht; gaandeweg krijg je een steeds beter beeld op welke wijze je adviesbijdrage het meest ‘’impact’’ heeft. De uitdaging zit er vervolgens in om zowel tegemoet te komen aan de directe vraag of opdracht van de opdrachtgever, maar ook oog te hebben wat nog meer kan bijdragen aan de oplossing van het probleem of het vraagstuk.’

Wat was je leukste of meest interessante opdracht tot nu toe?

‘Flauw antwoord natuurlijk, maar vrijwel in iedere opdracht zitten interessante en uitdagende ‘’nieuwigheden’’ waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld. Als ik dan toch specifieke opdrachten eruit moet lichten, denk ik in de eerste plaats aan opdrachten waar ik kan spiegelen aan eerdere ervaringen in mijn loopbaan. Dat wordt dan graven in het geheugen, “hoe zat dat ook alweer?” of “hoe ging dat toen?”. Ervaringen uit het verleden blijken goed bruikbaar te zijn, maar er blijkt vaak toch ook wel het één en ander veranderd te zijn.  Nieuwe wetten en regelingen, nieuw beleid, nieuwe maatschappelijke opgaven en nieuwe bestuurders en managers natuurlijk. Voorbeelden daarvan zijn de opdracht die collega Matthias Blankesteijn en ik uitvoeren voor de Regionale Belasting Groep in Schiedam voor invoering van de Wet Open Overheid en de Quick-Scan naar extreme woonoverlast in opdracht van de gemeenteraad van Zutphen die ik met collega Sanne van der Meer uitvoer.’

Wat is je mooiste herinnering tot nu toe bij KokxDeVoogd?

‘Naast het naar tevredenheid afronden van opdrachten en opleveren van adviezen in direct contact met de klant, waarbij ik me de allereerste opdracht met Norbert de Blaay (partner en bestuursvoorzitter van de BV bij KokxDeVoogd) voor Werk en Inkomen Lekstroom in Nieuwegein het best zal blijven herinneren. Een eerste opdracht na zoveel jaar uit het adviesvak geeft een gezonde en leuke spanning: wat komt erbij kijken, wat is bekend en wat is nieuw, hoe gaat me dit af en welke rol neem ik aan. Verder denk ik dan vooral aan de interne bureau-bijeenkomsten elke vrijdag, goed en gezellig om de collega’s weer gezamenlijk te ontmoeten. En natuurlijk mag ik de partner-trip met de Eurostar naar Londen in dit rijtje niet vergeten.’