Blogs en opinie
 
Blog | De werkzaamheden van een beginnend adviseur: strategische analyses en tendermanagement

“En waarvoor moeten we jou bellen?” Oftewel, bij wat voor type werkzaamheden hebben we jou nodig? De eerste kennismakingsgesprekken met mijn collega’s eindigden meestal met deze vraag. Toen stond ik nog met mijn mond vol tanden, maar nu weet ik inmiddels beter te benoemen in welke kanten van het adviesvak ik me thuis voel.

Lees meer
 
Blog | Hoe bereiken vijf aangrenzende gemeentes een akkoord over de plaatsing van 100 windmolens op hun grondgebied?

In een onderhandeling of overleg zijn er diverse manieren om je belangen te behartigen door beïnvloedingstechnieken in te zetten. Pas als je je ervan bewust bent welke je allemaal kunt toepassen bereik je optimaal resultaat. Dat leerden de collega’s van KokxDeVoogd tijdens een gezamenlijke kennissessie.

Lees meer
 
Waarom we de omgevingswet beter niet uitstellen

In het bestuurlijk overleg van VNG met minister Ollongren op 21 april is de beslissing of de Omgevingswet verantwoord in werking kan treden op 1 januari 2022 uitgesteld. Reden voor mij, de communicatieman van KokxDevoogd, om onze drie kopstukken uit te nodigen voor kort gesprekje. Hoe zouden we hier nu, in een corona-vrije wereld, over gepraat hebben bij onze koffiemachine?

Lees meer
 
Blog | De eerste 100 dagen van Babs Broekema

Het is honderd dagen geleden dat ik bij KokxDeVoogd in dienst trad. Midden in een roerige periode waarin Nederlanders werd gevraagd zo veel mogelijk thuis te werken, waarin angst, onbegrip, verdriet heerste maar ook polarisatie plaatsvond, besloot ik de overstap te maken: weg uit de wetenschap en met mijn voeten de klei in. 

Lees meer
 
Blog | De eerste 100 dagen van Sjouke Elsman

Of het nu ondanks of dankzij de periode van corona is, daar ben ik nog niet uit. Maar zeker is dat het niet veel moeite heeft gekost om gewend te raken aan mijn nieuwe werkomgeving. KokxDeVoogd is niet groot, waardoor je de meeste collega’s al snel leert kennen. En daarbij wisselen verschillende projecten elkaar in snel tempo af, waardoor je al snel procesmatige patronen herkent.

Lees meer
 
Blog | Weg met het vijandige mensbeeld van de overheid

Het kan verkeren, en dat doet het ook. In politiek Den Haag lijkt er nu consensus te zijn over een flinke stap terug van de markt ten gunste van de overheid. Breed is het besef dat ons land juist nu een sterke en actieve overheid nodig heeft. Minder markt, meer overheid. Maar welke overheid? En hoe dan?

Lees meer
 
Blog | Van bestaansonzekerheid in de bijstand naar een basisinkomen.

Een bijstandsuitkering is geen vetpot, dat is algemeen bekend. Veel mensen komen dan ook niet rond. Zij zijn aangewezen op de voedselbank of een aardig familielid of een goed buur die af en toe wat boodschappen brengt. Uitzicht op beter is er bijna niet.

Lees meer