KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.

Expertise | Mens en Organisatie

Maatschappelijke vraagstukken zijn grens- en domein overstijgend en vragen om samenwerking. Via social media wordt het handelen van de overheid gevolgd en sneller ter discussie gesteld. Inwoners willen meepraten en nieuwe werkwijzen zijn nodig die een meer directe inbreng en betrokkenheid mogelijk maken. Het adequaat inspelen op die maatschappelijke ontwikkeling heeft gevolgen voor de wijze van organiseren én veranderen. We noemen dit fluïde organiseren. Steeds meer organisaties werken op basis van kernwaarden in plaats van regels. Op talent in plaats van functieprofiel. En op resultaat in plaats van intentie. Die verandering kan alleen plaatsvinden wanneer de mensen in uw organisatie intrinsiek mee veranderen.

Ook bij het bouwen- en inrichten van nieuwe of het aanpassen van bestaande samenwerkings-arrangementen zijn organisatievraagstukken aan de orde. Hoe ziet bijvoorbeeld vanuit de doelstellingen van de organisatie de structuur van de (nieuwe) samenwerking eruit en welke inrichtingsprincipes hanteren we daarbij? Is er sprake van personele overgang en is een sociaal plan nodig en hoe ziet dat er dan uit? En hoe betrekken we op een goede wijze de medezeggenschap hierbij? Ook op deze vragen geven onze adviseurs Mens en Organisatie u graag een antwoord.

Karen Aelbers, Arthur Cremers, Hans Takács en Dietmar Verbeek zijn adviseurs met een passie voor mens en organisatie. Zij bezitten de kennis en vaardigheden om vanuit de maatschappelijke opgave mens en organisatie te verbinden.

Fluïde organiseren

Technologische ontwikkeling vormt de drijfveer van veel veranderingen. Een effect hiervan is dat organisaties steeds sterker onderling afhankelijk worden van elkaar. Samenwerken is in toenemende mate een essentiële vereiste om succesvol te kunnen zijn in de nabije toekomst.
Samenwerken is een essentieel onderdeel van fluïde organiseren. Door de menselijke maat centraal te stellen, krijgen mensen de ruimte om samen te werken aan de essentie van een maatschappelijke opgave. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn onder meer een gedeelde visie en persoonlijk leiderschap, met aandacht voor mindset, authenticiteit, eigenaarschap en autonomie. Ons perspectief op fluïde organiseren staat beschreven in ons boekje “fluïde organiseren” en kun je gratis downloaden.

Mens en Organisatie KokxDeVoogd

Wilt u kennismaken of advies?

Arthur, Dietmar, Hans en Karen adviseren u graag over hoe uw samenwerkingsvraagstuk een succes wordt voor mens en organisatie. Neem contact op voor een kennismaking.


KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.