Maxim ter Hedde

m.terhedde@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 03
06 - 10 56 19 57
LinkedIn

 
 
Hoe je Maxim ter Hedde herkent
 

Maxim is een zeer ervaren adviseur openbare financiën en management accounting en beziet als bestuurskundige het functioneren van organisaties in de publieke en semipublieke sector. Maxim adviseert over de optimale inrichting van het financieel sturingsinstrumentarium, de financiële functie en onderbouwen van initiatieven met financiële impact. Hij is actief in de domeinen sociaal, fysiek, veiligheid en in de culturele sector.

Maxim’s productportfolio omvat het opstellen van businesscases, het uitvoeren van benchmarkonderzoeken, het bouwen van formatie- en kostprijsmodellen, het uitvoeren van maatschappelijke kosten-baten analyses en Duisenbergonderzoeken voor gemeenteraden. Hij ontzorgt opdrachtgevers door ingewikkelde uitvoeringsopdrachten in een verantwoordelijke rol als kwartiermaker, programmamanager of vereffenaar en deze opdrachten tot een goed resultaat te leiden.
 
Maxim is een scherp analyticus en nauwgezet. Het resultaat is heilig voor hem, zijn aanpak is zakelijk, nuchter, transparant en efficiënt, zijn droge humor is voor veel opdrachtgevers een extra pre om met hem samen te werken.