Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Workshop Bestuurskunde: Studievereniging Magister JFT (Tilburg)

Terugblik op de KokxDeVoogd Workshop

Was je benieuwd naar wat een adviseur daadwerkelijk doet? Vroeg je je af hoe bestuurskundige kennis wordt toegepast in de praktijk? Tijdens onze workshop kregen deelnemers een unieke kijk in de fascinerende wereld van beleidsadvies.

Tijdens deze interactieve sessie kregen de deelnemers:

  • Inzicht in de dagelijkse praktijk van adviseurs bij KokxDeVoogd, een multidisciplinair adviesbureau dat zich met passie inzet voor het verbeteren van onze maatschappij. Onze adviseurs, onderzoekers en procesregisseurs werken aan complexe maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken, zoals milieu (binnen het fysiek domein), sociale zekerheid (binnen het sociaal domein), en openbare orde en veiligheid.
  • Kennis over het belang en de impact van netwerksamenwerking door middel van een echte casus die KokxDeVoogd had uitgevoerd met de G4 gemeenten en Platform31. Deze casus illustreerde hoe kennisdeling en samenwerking tussen verschillende steden en organisaties leiden tot verbeterde dienstverlening en beleidsinnovatie.
  • Een verkenning van de vaardigheden die nodig zijn om een effectieve adviseur te zijn, waaronder het analyseren van complexe informatie, het ontwikkelen van strategische oplossingen, en het begeleiden van veranderingsprocessen binnen en tussen organisaties.

Of de deelnemers nu studenten waren die een carrière in het adviesvak overwogen, of gewoon geïnteresseerd zijn in wat KokxDeVoogd doet, deze workshop bood waardevolle inzichten en praktische ervaringen. We hopen dat de inzichten die tijdens de sessie gedeeld zijn, zullen inspireren en bijdragen aan de verdere professionele groei van alle aanwezigen.

Over KokxDeVoogd

KokxDeVoogd, opgericht in 2012, is een gespecialiseerd adviesbureau met een diepe toewijding aan het verbeteren van onze samenleving. Met een team van gepassioneerde adviseurs, onderzoekers en procesregisseurs streven we naar praktische en innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Ontdek meer over ons en onze missie in de bijgevoegde video.

Details van de workshop

Datum en tijd: Donderdag 25 april 2024, 14:00 uur
Locatie: Cinecitta, Willem II straat 29, 5038 BA Tilburg

KokxDeVoogd is trots om samen te werken met de Magister Juridische Faculteitsvereniging Tilburg voor deze workshop voor haar bestuurskunde studenten. Met deze samenwerking willen we onze betrokkenheid bij de academische gemeenschap versterken. En het evenement biedt ons de gelegenheid om rechtstreeks in contact te komen met aanstormend talent op het gebied van bestuurskunde en/of rechten.

Waarom de Universiteit van Tilburg?
De Universiteit van Tilburg is voor ons een natuurlijke partner, vooral vanwege haar begrip in het duale profiel van juristen en bestuurskundigen die het beste aansluit in ons adviesvak. Deze combinatie sluit naadloos aan bij de multidisciplinaire aanpak van KokxDeVoogd. Bovendien hebben we een sterke band met de universiteit door onze collega, een alumnus, die de waarde van deze opleiding dagelijks in de praktijk brengt.

Introductie van de sprekers

Norbert de Blaay
Met ruim twee decennia ervaring in het verbeteren van de overheid, is Norbert een expert in complexe samenwerkings- en governancevraagstukken. Zijn benadering is grondig en transparant, waarbij hij altijd naast de opdrachtgever staat als een gids die helpt het juiste pad te vinden. Zijn werk heeft een blijvende impact op de manier waarop gemeenten samenwerken binnen het publieke domein.

Sanne van der Meer
Sanne’s achtergrond in Arbeids- en Organisatiepsychologie stelt haar in staat om diepgaand inzicht te bieden in de dynamiek van verandering binnen teams en organisaties. Sinds haar aantreden bij KokxDeVoogd heeft zij zich onderscheiden door haar vermogen om complexe vraagstukken te ontleden en om te zetten in praktische en uitvoerbare adviezen.

Ben je enthousiast geworden? Neem dan contact op met Norbert of Sanne.

Casusbespreking: Netwerksamenwerking tussen G4 Gemeenten en Platform31

Tijdens de workshop hebben we ons verdiept in een real-life casus van KokxDeVoogd die de samenwerking tussen de G4 gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, en Utrecht) en Platform31 onderzocht. Deze samenwerking, gestart in 2015, is een voorbeeld van hoe grote steden en kennisinstellingen kunnen samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Hoofdpunten van de casus:

  • Verbeterde interne samenwerking: De G4 gemeenten hebben door hun onderlinge samenwerking hun kennisuitwisseling en best practices aanzienlijk verbeterd. Dit heeft geleid tot efficiëntere en effectievere beleidsvorming en uitvoering.
  • Uitdagingen en kansen: Ondanks de successen, zijn er diverse uitdagingen geïdentificeerd, zoals het verbinden van procesdoelen met inhoudelijke programma’s en projecten, wat in sommige gevallen onduidelijk bleef.
  • Toekomstige verbeterpunten: De workshop belichtte specifieke gebieden waar verbetering nodig is, zoals het versterken van de netwerkfuncties en het beter beheren van de verwachtingen en bijdragen van alle betrokken partijen.

Leeruitkomsten voor de deelnemers:

  • Complexiteit van netwerksamenwerking: Hoe complexe samenwerkingsverbanden kunnen worden gemanaged en geoptimaliseerd.
  • Belang van duidelijke doelstellingen en rollen: Het belang van het hebben van heldere doelstellingen en duidelijk gedefinieerde rollen binnen een samenwerkingsverband.
  • Toepassing van theoretische kennis in de praktijk: Hoe theoretische kennis van bestuurskunde en juridische principes toegepast kan worden op praktische uitdagingen in het publieke domein.

De casus bood niet alleen een platform voor discussie en leren, maar ook voor het ontwikkelen van praktische vaardigheden in beleidsanalyse en strategische planning, essentieel voor toekomstige bestuurskundigen en beleidsadviseurs.