Vacatures

KokxDeVoogd helpt overheden en maatschappelijke organisaties met het oplossen van complexe samenwerkingsvraagstukken. KokxDeVoogd staat hen bij met haar beproefde, onderzoekende en doelgerichte aanpak.

KokxDeVoogd is in 2012 opgericht. Vanuit kennis en gedrevenheid voor het vak en de grote klantbetrokkenheid wil KokxDeVoogd een toonaangevend organisatieadviesbureau zijn voor de publieke sector. Het gedeelde doel is om met veel plezier samen met relaties bruikbare oplossingen te ontdekken voor de uitdagingen waar zij voor staan. KokxDeVoogd hanteert daarbij een integrale aanpak gestoeld op de disciplines: procesmanagement, HR, management accounting en bestuurlijk organisatierecht.

KokxDeVoogd heeft na de start- en bouwfase voor de komende jaren een groeiambitie tot zo’n 25 medewerkers. Op dit moment telt KokxDeVoogd 17 medewerkers, waarvan 15 adviseurs.


Senior Juridisch Adviseur Bestuursrecht / partner
Adviseur Procesregie

 

Senior Juridisch Adviseur Bestuursrecht / partner

KokxDeVoogd is een toonaangevend organisatieadviesbureau voor de overheid en maatschappelijke dienstverleners. Ons bureau is in 2012 opgericht door ervaren organisatieadviseurs en juristen. Wij hebben als missie om publieke organisaties beter te laten functioneren. Als katalysator en ervaren gids leggen wij verbindingen en brengen wij doorbraken teweeg. Met onze inzichten leveren wij werkbare oplossingen voor complexe vraagstukken bij onze opdrachtgevers. Wij hanteren daarbij een integrale aanpak die stoelt op vier hoogwaardige disciplines: procesmanagement, HR, management accounting en bestuurlijk organisatierecht. Onze opdrachtgevers zijn: gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, ZBO’s, culturele, onderwijs- en zorginstellingen en publieke samenwerkingsverbanden (GGD-en, Veiligheidsregio’s, Recreatieschappen, Omgevingsdiensten, etc.).


Ons team van KokxDeVoogd bestaat inmiddels uit 13 adviseurs. Na de start en bouwfase heeft het bureau, mede gedreven door de grote vraag uit de markt, een verdere groeiambitie. 


De partner die wij zoeken is verder verantwoordelijk voor het juridische profiel van het bureau, de kwaliteit van ons werk en de groei van de adviespraktijk van ons bureau. Je weet ontwikkelingen in de maatschappij te vertalen naar proposities en weet deze op een adequate manier in de markt te zetten. Je kent de adviesmarkt goed en hebt een bestaand netwerk. 


De collega die wij zoeken adviseert voor onze opdrachtgevers op het terrein van het staats- en bestuursrecht bij grote en complexe organisatieveranderingen, samenwerkingsvraagstukken en (de)fusies, zowel over de te kiezen rechtsvorm als over de governance en inrichting en de daarvoor benodigde regelingen en overeenkomsten. Je adviseert zelfstandig, geeft leiding aan of werkt samen in een projectteam. Jouw adviezen zijn juridisch deugdelijk en passend in de context van de opdrachtgever. 


Profiel

 • Minimaal 10 jaar werkervaring als jurist bijvoorbeeld als juridisch organisatie adviseur of advocaat;
 • Goede kennis en ervaring met het staats- en bestuursrecht;
 • Affiniteit met civiel recht (ondernemingsrecht / verbintenissenrecht) en het aanbestedingsrecht is een pré;
 • Weet uitstekend verbanden te leggen met en tussen de verschillende proposities binnen het (organisatie)advieswerk van KokxDeVoogd: procesmanagement, management accounting en HR;
 • Professionele adviseur gericht op hoge kwaliteit;
 • Teamspeler en uitstekende relatiebouwer;
 • Acquisiteur pur sang, ondernemend.

Propositie

 • Een zelfstandige juridische positie bij een toonaangevend organisatieadviesbureau in de publieke sector;
 • Verantwoordelijk voor een professioneel hoogwaardig team van adviseurs;
 • Concreet bijdragen aan de verdere uitbouw en groei van de juridische propositie en netwerk van KokxDeVoogd;
 • 4 of 5 dagen per week.

Reactie

Voor meer informatie over de functie of sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Norbert de Blaay via telefoonnummer 06-21224900 of email n.deblaay@kokxdevoogd.nl

Herken jij je in dit profiel? Dan nodigen we je uit om voor 30 oktober jouw sollicitatiebrief en CV te sturen naar mooiwerk@kokxdevoogd.nl.


 

Adviseur procesregie

Wij zoeken een zeer ervaren adviseur procesmanagement die de afgelopen 10 à 15 jaar duidelijk zijn sporen als adviseur of in managementfuncties in de top van een organisatie in het (semi) publieke domein heeft verdiend.

Als adviseur procesmanagement begeleid je onze opdrachtgevers op bestuurlijk en top-ambtelijk niveau in processen van vrijwillige of opgelegde samenwerking in het (semi) publiek domein. Je bent hun gids en tegelijkertijd hun vertrouwenspersoon; je biedt hen het comfort dat de opdracht bij jou in goede handen is. Je houdt je bezig met het begeleiden van organisaties in hun strategische heroriëntatie op hun toekomst en in hun zoektocht naar een adequaat antwoord bij complexe samenwerkingsvragen. Je voert haalbaarheidsonderzoeken uit en ontwerpt en bouwt nieuwe samenwerkingsarrangementen.

In lopende samenwerkingsprocessen weet je structuur en orde te brengen, deze telkens verder te brengen door verschillen die er tussen partners zijn op inhoud of belang te overbruggen, alternatieve oplossingen aan te reiken en doelgericht te werken aan het beoogde resultaat. Je weet daarbij te variëren in methodiek en aanpak en bent sterk gericht op het onderhouden van de relatie met alle betrokken spelers. Je bent ook in staat de oorzaken van vastgelopen samenwerkingsprocessen te doorgronden en deze weer vlot te trekken. Je opereert met natuurlijk gezag en autonoom en hebt een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke belangen en verhoudingen. Veelal werk je samen in een team met collega’s vanuit andere disciplines en treedt je op als projectleider en eindverantwoordelijke voor de kwaliteit en tijdigheid van de opdrachtuitvoering.

Als een van de boegbeelden acquireer je volop opdrachten. Daarnaast publiceer je regelmatig en spreek je op congressen en symposia.

Jouw kennis en ervaring hebben we nodig in de volgende typen opdrachten:

 • Het begeleiden van opdrachtgevers in hun heroriëntatie op de toekomststrategie van de eigen organisatie, veelal gericht op de vraag naar de taken en het gewenste profiel in het perspectief van de opgaven waarvoor deze organisatie staat.
 • Het voor meerdere organisaties gezamenlijk verkennen van de haalbaarheid van een samenwerking op een bepaald beleidsdomein of mogelijk integraal, dan wel een opgaan in elkaar (herindeling, fusie) of taakoverheveling (verzelfstandiging, privatisering) en het voorbereiden en begeleiden van de besluitvorming daarover.
 • Het begeleiden van meerdere organisaties in hun samenwerkingsproces, vanaf de eerste oriëntatie tot en met het opleveren van een draaiende organisatie.
 • Het evalueren van bestaande samenwerkingsverbanden, specifiek op hun doelstelling, functie en governance, het doen van verbetervoorstellen en het begeleiden van de besluitvorming daarover.

Voor ons bureau hebben we van jou de volgende inzet nodig:

 • Het voeren van acquisitie- en evaluatiegesprekken met (potentiele) opdrachtgevers.
 • Het leiden van teams met een multidisciplinaire samenstelling.
 • Het evalueren van uitgevoerde opdrachten binnen het team.
 • Het optreden als mentor en coach voor collega’s.
 • Het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken en deze vertalen in voorstellen tot verbetering van onze dienstverlening en/of nieuwe dienstverlening.

Kennis, ervaring en persoonskenmerken

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt een brede scope en overziet de kerndisciplines (procesmanagement, HR, management accounting en bestuurlijk organisatierecht) die nodig zijn om complexe samenwerkingsvraagstukken succesvol op te lossen.
 • Je weet soepel te bewegen in politiek- bestuurlijke verbanden en in overlegsituaties met ambtelijke toppen. Je laat zien hun evenknie te zijn en te begrijpen wat er speelt en wat er nodig is om verder te komen in het proces.
 • Je bent een open, integer en verbindend persoon, die goed kan presteren in een omgeving waarin belangen(-tegenstellingen) spelen.
 • Je bent daadkrachtig, hebt natuurlijk gezag en overwicht en bent in staat door je aanpak en creatieve oplossingen anderen te overtuigen en mee te krijgen.
 • Je bent stressbestendig waardoor je goed weet om te gaan met dynamiek in een opdracht en onder soms hoge tijdsdruk kunt functioneren.
 • Integraal denken, initiatiefrijk, analytisch vermogen, organiserend vermogen, daadkrachtig, doorzettingsvermogen en samenwerkingsgerichtheid, zijn op jou betrekking hebbende competenties.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden.
 • Je bezit meerjarige relevante ervaring met het werken binnen of voor publieke organisaties.

Wij bieden

Een dynamische werkomgeving met korte lijnen, een sterke collegiale band en veel ruimte voor professionele interactie met als doel de kwaliteit van het advieswerk steeds verder te verbeteren. Een werkomgeving ook, waarin het organisatieadvieswerk centraal staat en waar constant gewerkt wordt aan het beter laten functioneren van (semi) publieke organisaties. Onze arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en staan uiteraard in verhouding met de functie.


Informatie

Voor meer informatie over de functie of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met de heer Norbert de Blaay via telefoonnummer 06 – 212 24 900 of email n.deblaay@kokxdevoogd.nl.

Heb je interesse? Reageer dan met CV en motivatie 30 oktober via info@kokxdevoogd.nl.

 

Over KokxDeVoogd

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.