Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Afstudeerstage HBO richting Commerciële Economie

Jouw stage gaat over een belangrijk nieuw commercieel proces voor ons adviesbureau.

Het betreft een marktonderzoek in combinatie met het ontwikkelen van strategische criteria voor onze keuzes in segmenten en klanten, plus het uitwerken van processen voor contractverwerving en contractbeheer.

Waar bestaat je stageopdracht uit?

De stageopdracht bestaat daarom uit de volgende hoofdvraag: welke raamcontracten van overheidsorganisaties binnen Nederland zijn relevant voor de dienstverlening door KokxDeVoogd?

Bij die hoofdvraag hebben wij de volgende deelvragen:

  • Welke criteria zijn geschikt voor ons bureau om een selectie te maken van relevante raamcontracten uit het gehele aanbod;
  • Welke concrete selectie ontstaan met die criteria;
  • Welke commerciële processen moeten wij in onze bedrijfsvoering inrichten om succesvol mee te kunnen dingen naar deelname aan de geselecteerde kansrijke raamcontracten;
  • Welke processen moeten wij inrichten om gewonnen raamcontracten te beheren zodat wij er daadwerkelijk relevante opdrachten uit weten te verkrijgen tijdens de looptijd van die raamcontracten?

Wie zijn wij?

Wij zijn een middelgroot strategie- en organisatieadviesbureau, gevestigd in Utrecht, dat zich volledig heeft gespecialiseerd in advisering aan de overheidssector. We werken voor alle typen overheden in heel Nederland. Dat zijn ministeries, provincies, waterschappen, de gemeentes en veel samenwerkingsverbanden tussen al deze overheden.

Onze opdrachtgevers vinden ons nu meestal via warme contacten en op basis van onze goede naam in de markt. Maar wij zien ook dat veel relevante opdrachten aan ons voorbij gaan. Die opdrachten worden uitgezet via aanbestedingsprocedures, binnen langjarige raamcontracten.

Wij zijn momenteel geen partij in die raamcontracten en worden daardoor ook niet gevraagd om mee te doen aan aanbestedingen die plaatsvinden binnen die raamcontracten. De reden daarvoor is dat wij in het verleden geen behoefte hadden aan deelname in raamcontracten omdat onze dienstverlening toen heel specifiek was. We werden daarvoor “toch wel benaderd”.

Sinds drie jaar maken we als bureau een ontwikkeling door, van zeer gespecialiseerd naar een meer generiek strategisch organisatieadviesbureau voor de publieke sector. Om daarin succesvol te kunnen groeien, merken we dat wij partij moeten worden in raamcontracten. We hebben echter beperkt ervaring met dat soort contracten en we hebben geen ingerichte commerciële processen voor de toetreding tot of het beheer van raamcontracten. Ook hebben we geen goed inzicht in het aantal raamcontracten van de veelheid aan overheden waarvoor wij opdrachten doen.

We weten dat er veel raamcontracten zijn, maar we weten niet welke het zijn en ook niet welke selectie wij uit het totale aanbod moeten maken om succesvol te focussen op de meest relevante raamcontracten voor onze dienstverlening. Dit willen we graag alsnog goed laten uitzoeken.

Solliciteer direct door je motivatiebrief en CV te sturen! We nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Sollicitatie Formulier