KokxDeVoogd heeft uitdagende opdrachtgevers en projecten voor een

Juridisch Adviseur 

met affiniteit voor de staat van morgen

Links en rechts wordt er gebouwd aan de staat van morgen. KokxDeVoogd adviseert organisaties over hoe zij in alle verandering hun plek vinden, perspectief hebben en nieuw elan vinden. KokxDeVoogd is het bureau voor de publieke sector. Kern van onze dienstverlening richt zich op Bestuur en organisatie, Strategie en beleid en Samenwerking en participatie. We doen dit op de beleidsterreinen:

• Sociaal domein
• Fysieke leefomgeving
• Belastingen en financiën
• Veiligheid en justitie
• Cultuur en maatschappij

KokxDeVoogd bestaat uit ervaren adviseurs met passie voor de publieke zaak. Onze ambitie is om publieke organisaties beter te laten functione­ren. KokxDeVoogd bestaat uit ervaren adviseurs met passie voor de publieke zaak. Onze ambitie is om publieke organisaties beter te laten functione­ren. Dat doen we door onze integrale manier van werken en met onze disciplines procesregie, management accounting, mens en organisatie, bestuurlijk-juridische strategie en informatiemanagement. Het team van KokxDeVoogd bestaat uit 20 adviseurs die graag binnenkort nieuwe collega’s willen verwelkomen.

Je begeleidt onze opdrachtgevers in hun strategische heroriëntatie op de toekomst van hun organisatie en in hun zoektocht naar een adequaat antwoord bij complexe samenwerkingsvraagstukken. Wij zijn hun gids en bieden hen het comfort dat de opdracht bij ons in goede handen is en maken dat ook waar.

Wij zoeken iemand met een meer dan gemiddeld ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke belangen en verhoudingen en die open staat voor nieuwe denkrichtingen en oplossingen. Je kunt opgedane ervaring inzetten voor de verdere ontwikkeling van ons bureau en onze adviesproducten. Je werkt vaak in een team met collega’s vanuit meerdere disciplines.

Je adviseert op het gebied van het staats- en bestuursrecht, vaak bij grote en complexe beleidsontwikkelingen, samenwerkingen en (de)fusies. Opdrachtgevers zijn gemeenten, waterschappen, ZBO’s, onderwijs-, zorg- of culturele instellingen en rijksdiensten. Je adviseert zelfstandig of als lid van een projectteam en draagt zorg voor implementatie van jouw advies. Je adviseert over rechtsvormen en rechtshandelingen, over de governance en inrichting van organisaties of besluitvorming en de daarvoor benodigde regelingen en overeenkomsten. Jouw adviezen zijn juridisch deugdelijk en passend in de context van de opdrachtgever. Je adviseert en bent enthousiast om het te realiseren.

Wat zoeken wij in onze nieuwe collega?
• Minimaal 5 jaar werkervaring als juridisch adviseur of advocaat.
• Goede kennis van bestuursrecht en relevant Europees recht, bij voorkeur kennis van subsidieregelingen en aanbestedingsrecht.
• Kennis van de organieke wet- en regelgeving is een pré.
• Ervaring en affiniteit met complexe vraagstukken van beleid en samenwerking in de publieke sector.
• Een open, verbindende en integer en persoon(lijkheid), die goed presteert onder druk in een omgeving van uiteenlopende belangen.
• Professionele adviseur met focus op kwaliteit, een teamspeler, relatiebouwer en netwerker die binnen enkele jaren een eigen klantenkring bouwt.

Welke projecten wachten je?
• Adviseren over gemeenschappelijke regelingen.
• Analyseren van Governance-vraagstukken bij publieke organisaties.
• Juridische expertise inbrengen in projectteams op het gebied van bijvoorbeeld privacy- of aanbestedingsrecht, contractenrecht of bestuurlijke besluitvorming.

Wat heeft KokxDeVoogd jou te bieden?
• Een zelfstandige en verantwoordelijke positie bij een toonaangevend, landelijk opererend adviesbureau in de publieke sector.
• Onderdeel van een professioneel hoogwaardig team van adviseurs, waarin ambitie, collegialiteit en plezier voorop staan.
• Volop kansen en ontwikkelingsmogelijkheden.
• Uitstekende en moderne arbeidsvoorwaarden.

Laten we erover praten

Herken jij je in wat wij zoeken? Dan nodigen we je graag uit jouw cv en motivatiebrief te sturen naar info@koxkdevoogd.nl of contact opnemen via 088-1164000 voor meer informatie over de vacature.