KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.

Samen Organiseren: één oplossing vinden die 388 keer werkt

Dé overheid bestaat niet zegt men. Wel zijn er talloze publieke instituties, elk met hun eigen werkwijze en regels. Om hier als inwoner of bedrijf wijs uit te worden is een hele opgave. En het helpt ook niet bij het vinden van integrale oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Wij zien dat hier verandering in komt. Er wordt volop gebouwd aan de overheid van de toekomst; een overheid die functioneert als één geheel. Hierbij stelt zij de dienstverlening aan inwoners en bedrijven centraal, niet de regels of belangen van individuele instanties. KokxDeVoogd is op allerlei plekken in het land actief betrokken bij de vorming van deze overheid van de toekomst, bijvoorbeeld via onze betrokkenheid bij het programma Samen Organiseren van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De gedachte van één overheid heeft grote gevolgen voor de manier waarop overheidsorganisaties  hun dienstverlening inrichten en toegankelijk maken voor inwoners en bedrijven. Gemeenten staan dichtbij inwoners en bedrijven en vormen het ‘eerste loket van de overheid’. Inwoners en bedrijven worden daar geholpen, ongeacht of hun vraag betrekking heeft op de taken van de gemeente, het waterschap, de Belastingdienst, het UWV of bijvoorbeeld de SVB. Dit vergt nogal wat van de overheid als geheel, maar zeker ook van de dienstverlening door gemeenten.

Het toekomstbeeld van één overheid wordt geen werkelijkheid als de honderden gemeenten die Nederland rijk is hier op eigen houtje aan gaan werken. Gemeenten zullen samen op moeten trekken.

Samen optrekken in de relatie tot medeoverheden om afspraken te maken over ieders rol in de dienstverlening, maar ook als het gaat om het inrichten van de gemeentelijke dienstverlening zelf. Dat is waar het programma Samen Organiseren van de VNG om draait: als gemeenten samen werken aan oplossingen om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Simpelweg omdat het slimmer is om samen één oplossing te vinden en deze 388 keer toe te passen.

Link naar het programma Samen Organiseren van de VNG

Link naar het artikel ‘Gemeenten kiezen voor radicale omkering in hun manier van werken; volgt het Rijk?

 

Wilt u kennismaken of advies?

Ben Kokx is partner bij KokxDeVoogd en kwartiermaker voor het programma Samen Organiseren van de VNG

KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.