KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.

Omgevingswet: een veranderopgaaf die verder gaat dan nieuwe instrumenten invoeren

De bundeling van wet- en regelgeving binnen de Omgevingswet betekent een verandering van de uitvoeringspraktijk en de relatie tussen burger, bedrijf en overheid. KokxDeVoogd ziet de invoering van de Omgevingswet breder dan enkel het opstellen en toepassen van dit nieuwe instrumentarium. Bovenal is de invoering van de Omgevingswet een veranderopgaaf. De invoering raakt de gehele ambtelijke organisatie en verandert de relatie tussen overheid en samenleving. Bestuurders moeten andersoortige keuzes maken en houding en werkwijzen van professionals moeten worden aangepast. Dit vraagt om politiek commitment, bestuurlijk daadkracht en ambtelijke uitvoeringskracht.

De Omgevingswet dwingt nog meer tot samenwerking binnen de eigen organisatie en vooral ook tussen organisaties. Afdelingen en professionals binnen de eigen organisatie kunnen niet meer geïsoleerd van elkaar aan hun eigen regeling werken, maar moeten samenwerken vanuit verschillende expertises, afstemmen en met integrale oplossingen komen. Maar de veranderopgaaf is nog groter, want ook samenwerking met andere overheden is vereist. De fysieke leefomgeving overstijgt namelijk de grenzen van gemeenten, waterschappen en provincies. Veiligheid, milieu en gezondheid zijn thema’s die minimaal vereisen dat andere decentrale overheden worden betrokken. Een visie op (regionaal) samenwerken bij de invoering van de Omgevingswet is dan ook cruciaal.

Samenwerking: niet nieuw, maar wel noodzakelijk

Samenwerking is één van de sleutelwoorden van de Omgevingswet. Samenwerking op inhoud is noodzakelijk voor een goede toepassing van de instrumenten. Voor bijvoorbeeld de omgevingsvisie en het omgevingsplan is het betrekken van andere overheden vereist, om onder andere tegenstellingen langs de grenzen van het eigen gebied te beslechten. Deze afstemming is eigenlijk niet nieuw ten opzichte van hoe het nu verloopt.

De invoering van de Omgevingswet roept daarentegen ook de vraag op of meer intensieve samenwerking op de uitvoering noodzakelijk is. De functie van het zijn van bevoegd gezag verandert niet, maar de wijze waarop deze zijn taak moet uitvoeren verandert wezenlijk. De vraag is dus of je de bestuurlijke en organisatorische veranderopgaaf van de Omgevingswet alleen gaat oppakken, of dat juist samenwerking op de uitvoering nodig is?

Link naar complete tekst Propositie Omgevingswet. 

Wilt u kennismaken of advies?

Elise, Eric, Han Peter en Harm zijn onze specialisten op het gebied van de Omgevingswet.

KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.