Roos Molendijk

r.molendijk@kokxdevoogd.nl
 088 - 116 40 00
  06 - 83 02 02 25
LinkedIn
 

 
 
Hoe je Roos Molendijk herkent
 

Roos Molendijk is juriste. Zij helpt organisaties bij de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen en het inrichten van hun governance. Roos heeft professionele voldoening wanneer er een advies op tafel ligt dat juridisch klopt, bestuurlijk wordt gedragen en past binnen de organisatie die zij adviseert.

Roos werkt vanuit haar juridische achtergrond in verschillende projecten en programma’s aan het vinden van en kiezen voor een passende samenwerkingsvorm en de verdere uitwerking en uitrol ervan. Roos heeft een goed oog voor bestuurlijke verhoudingen en verschillende belangen.

Roos krijgt energie van het verbinden van verschillende organisaties met verschillende belangen. Zij is nieuwsgierig, enthousiast, inhoudelijk gedreven en analytisch sterk. De grootste professionele uitdaging bevindt zich voor haar op het snijvlak van de juridische en de bestuurlijke wereld. Daar wordt de best passende samenwerkingsvorm gekozen die organisaties hun matschappelijke ambities helpt te realiseren.

Enkele projecten Roos Molendijk

Adviseur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Voor haar opdrachtgevers Amsterdam en Haarlemmermeer stelt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied jaarlijks uitvoeringsprogramma’s en -overeenkomsten op. Met een nieuwe VTH-strategie voor 2019-2021 zijn deze programma’s en overeenkomsten aan vernieuwing toe. Roos deed dit samen met Elise van Leest.
De kern van het werk was het opstellen van een raamwerk voor de uitvoeringprogramma’s en –overeenkomsten. Dat vereiste overleg met interne betrokkenen zoals accountmanagers en externe zoals de betrokkenen gemeenten en provincie om input te krijgen op vorm en inhoud van het raamwerk.

Adviseur Veiligheidsregio’s en GGD’en Gooi en Vechtstreek en Flevoland
De Veiligheidsregio’s en de GGD’en van Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben een gezamenlijke ambitie om de uitvoering van taakvelden als GHOR, Brandweerzorg en Bedrijfsvoering een kwaliteitsimpuls te geven en integrale uitvoering te bevorderen. Daarbij wil men kwetsbaarheden verminderen en verwachte kostenstijgingen beperken.
KokxDeVoogd is gevraagd het samenwerkingsproces te begeleiden. Roos heeft meegedacht over de samenwerking en de overeenkomst tussen partijen opgesteld.