Helga Koper

h.koper@kokxdevoogd.nl
 06 - 35 11 58 14
 Linkedin

 
 
Hoe je Helga Koper herkent
 

Helga Koper, jane of all trades. De vrouwelijke versie van ‘Jack of all trades’ - een compliment voor iemand die goed is in het samenbrengen en fixen van zaken en een zeer goede brede kennis heeft. Op die manier zijn zij meester in het samenbrengen van allerlei zaken en het maken van integrale plannen.

Met een integrale blik en brede kennis zorg ik voor verbinding; tussen verschillende domeinen en inhoudelijke vraagstukken, tussen mensen en organisaties. Ik help bij het combineren van verantwoordelijkheden en taken, specifiek in het sociaal domein. En (als muziekliefhebber) dirigeer ik  alle betrokkenen graag in de richting van resultaten die écht impact maken.

Dat betekent: koers uitzetten, ontwikkelen, kaders stellen, ambities formuleren, managen van verwachtingen, sturen op resultaten, aansturen van een team, verbinden van partijen, schakelen tussen verschillende schalen en belangen (zowel lokaal als landelijk), het verbinden van inhoudelijke vraagstukken, mensen, organisaties en domeinen en het evalueren en verantwoorden.

Ik kreeg mijn integrale blik, brede kennis en goede relaties dankzij jarenlange ervaring met politiek-bestuurlijke vraagstukken op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Ik adviseer in programma’s en projecten. En ik begeleid en organiseer bijeenkomsten, leertrajecten. Ik breng veel energie en prikkel graag de creativiteit om collega’s en samenwerkingspartners te laten groeien in hun rol.