Eric Dorscheidt

e.dorscheidt@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 14
06 - 46 21 56 26
LinkedIn

 
 
Hoe je Eric Dorscheidt herkent
 

Eric Dorscheidt is een ervaren manager en adviseur. Hij heeft jarenlange advies- en managementervaring bij lokale overheden. Door zijn achtergrond als politicoloog en bestuurskundige maakt hij makkelijk verbinding tussen stakeholders. Hij adviseert  strategisch in politieke context en houdt het uitvoeringsperspectief scherp. Eric is een ervaren netwerker en bijzonder resultaatgericht. Zijn opdrachtgevers waarderen hem voor zijn expertise en aanstekelijk voortvarende werkwijze. Eric voelt zich betrokken bij het lokale Sociale Domein.  Daar wordt beleid zichtbaar en heeft hij veel impact. Door zijn betrokkenheid bij Beelden voor de Toekomst is hij ook goed bekend met de culturele- en archiefsector.

Enkele projecten Eric Dorscheidt

Programmamanager Herijking Sociaal Domein gemeente Leeuwarden
Net als veel andere gemeenten heeft Leeuwarden grote financiële tekorten in het Sociaal Domein. In opdracht van de gemeentesecretaris was Eric aangesteld als programmamanager om te zorgen voor structureel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven in het Sociaal Domein vanaf 2020 door transformatie in de ketenaanpak van WMO, Jeugd en Participatiewet. Onderdeel van de aanpak was een herziene koers voor het sociaal domein, een verbeteragenda voor de organisatie, en het leiden van de programmaorganisatie.

Projectleider Toekomstvisie Spoorwegmuseum
Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft KokxDeVoogd gevraagd voor projectleiding en procesbegeleiding bij het formuleren van hun toekomstvisie. Als één van de grootste publieksmusea van Nederland wil het Spoorwegmuseum vernieuwen en klaar zijn voor de toekomst. Op basis van een analyse van de omgeving en het krachtenveld, inspiratiesessies met medewerkers en intensieve sessies met het MT, hebben adviseurs van KokxDeVoogd een toekomstvisie geformuleerd.

Kwartiermaker/bestuurder stichting Sociale Wijkteams Amersfoort
Amersfoort heeft een stichting opgericht voor de Sociale Wijkteams. In acht teams verspreid over acht wijken en buurten krijgen inwoners van Amersfoort ondersteuning op het gebied van WMO en Jeugd. Eric heeft als kwartiermaker en bestuurder de organisatie ingericht en werkend gekregen. Daar hoorde een wervingsproces voor 130 fte bij. Het inrichten van de begroting en ICT-ondersteuning waren ook belangrijk in de kwartiermakersrol. Eric was ook betrokken bij werving en selectie van de directeur-bestuurder van de stichting.


Blogs Eric Dorscheidt