Dietmar Verbeek

d.verbeek@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 11
06 - 51 41 61 68
LinkedIn

 
 
Hoe je Dietmar Verbeek herkent
 

Dietmar Verbeek is een ervaren en toegankelijke adviseur op het terrein van organisatieontwikkeling, HR en medezeggenschap. De drijfveren van Dietmar draaien om twee vragen. Hoe blijft een publieke organisatie aansluiting houden bij wat als maatschappelijke opgave wordt gevraagd en hoe worden medewerkers daarin meegenomen.

Dietmar ziet presteren, samenwerken en innoveren als de drie belangrijke handelingsprincipes die zorgen voor beweging in de goede richting. Creëer druk, geen drukte. Denken, leren en doen zorgen in samenhang voor verandering.

Dietmar ondersteunt management en medewerkers om hun richting te kiezen en zich te ontwikkelen. Hij werkt vanuit een scherpe analyse en met een duidelijk einddoel, altijd in verbinding met de organisatie en haar medewerkers. 

Enkele projecten Dietmar Verbeek
 
Projectleider onderzoek samenhangende objectenregistratie BSGR
De deelnemers van BSGR en BSGR willen zich voorbereiden op de ontwikkeling naar een samenhangende objectenregistratie. Het verkrijgen van een goede afstemming op de BAG en BGT is daarbij een belangrijke stap. In deze opdracht spelen inhoud, proces, relaties en belangen tussen de verschillende organisaties een belangrijke rol.

Als projectleider is mijn rol vooral oog hebben voor proces, relaties en verschillende belangen. De inhoud wordt geborgd door mijn collega Jochem Boeke.
 
Adviseur Organisatieontwikkeling SVHW: procesgericht werken
SVHW heeft een toekomstvisie opgesteld. Onderdeel is de ontwikkeling van een taakgerichte naar een procesgerichte organisatie. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de organisatie-inrichting, de wijze van samenwerken, en voor het besturen?

Als adviseur begeleid ik SVHW hierbij. Samen ontdekken we wat nodig is om de ontwikkeling in beweging te brengen en te houden.
 
Adviseur HR Werk en Inkomen Lekstroom
De door herindeling gevormde nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wil per 1-1-2020 uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Hierdoor vermindert de werklast van WIL. De vraag is wat de personele gevolgen zijn en hoe WIL hier het beste mee om kan gaan. Als adviseur help ik WIL bij de beantwoording van deze vraag.
 
Adviseur professionalisering projectorganisatie Vluchtelingenwerk Nederland
Professionalisering  van de projectorganisatie binnen VluchtelingenWerk Nederland is één van de lopende trajecten op de gezamenlijke verenigingsagenda van Vluchtelingewerk Nederland.
Als adviseur en projectleider help ik Vluchtelingenwerk dit doel te bereiken. Hiervoor stel ik de komende maanden een plan van aanpak op. Afhankelijk van de besluitvorming hierover worden de in het plan van aanpak opgenomen activiteiten in 2020 ingevoerd.

Blogs Dietmar Verbeek

Artikelen Dietmar Verbeek