Bart Jan van Rossum

b.vanrossum@kokxdevoogd.nl
 06 - 20 95 09 46
 Linkedin

 
 
Hoe je Bart Jan van Rossum herkent
 

Ik ben Bart Jan van Rossum en sinds najaar 2020 als senior adviseur en programmamanager verbonden aan KokxDeVoogd. Ik adviseer en ondersteun overheidsorganisaties van individueel tot organisatieniveau bij de implementatie van maatschappelijke opgaven. Ik denk en werk vanuit een integrale benadering van mens- en organisatieontwikkeling.

Vaak in co-creatie met opdrachtgevers werk ik aan de totstandkoming van grotere resultaatgerichtheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. Ik heb een gedegen en pragmatische visie op veranderkunde en leren en loods zo vraagstukken naar afgeronde implementaties.

Hulpvaardig en met veel energie, de nodige humor en rotsvast optimisme. Zo breng ik mensen bij elkaar en laat hen nieuwe paden bewandelen. Ik ben ervan overtuigd dat de mens meer is dan de functie en die gedachte werkt door in een resultaatgerichte en pragmatische aanpak. Ik versterk bij opdrachtgevers het eigenaarschap van oplossingen voor de vraagstukken die spelen.

Enkele projecten Bart Jan van Rossum

Programmamanager implementatie resultaatgericht werken

Vanaf 2007 word ik gevraagd om gemeentelijke organisaties te begeleiden bij de implementatie van resultaat- en opgavegericht werken. Het ging en gaat om de organisatie brede invoering van deze methode van ambtelijke sturing op ontwikkeling en resultaten. Als programmamanager en trainer/coach heb ik deze implementaties op maat ontworpen en begeleid met als resultaat een blijvende impact op interne samenwerking en de kwaliteit van externe dienstverlening.

Projectleider implementatie zelfsturing

Gemeente Hollands Kroon werkt sinds 2012 planmatig aan de transformatie naar een toekomstgerichte organisatie. Deze transformatie gebeurt in fases en gaat over zowel de inhoud als over vormen van dienstverlening, de structuur en de cultuur. De kern van mijn werk is procesbegeleiding en met veranderkundige kaders en interventies ondersteunen van de directie.

Adviseur Opleiding & Training

In 2009 heeft het Ministerie van Defensie opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een breed gedragen visie op Opleiding & Training in de krijgsmachttop. Dit resulteerde in herontwerp van een defensiebreed besturingsmodel voor het multidisciplinair en toekomstgericht optreden van de krijgsmacht.  

De kern van mijn werk was het ontwerpen en begeleiden van dit proces, waaronder het interviewen van sleutelfiguren, begeleiden van collectieve sessies met operationele commandanten en mede opstellen van het definitieve visiedocument. De opdracht werd in samenwerking met Atos-KPMG en in opdracht van de Commandant der Strijdkrachten uitgevoerd.