Bart Geerdink

b.geerdink@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 00
06 - 46 19 82 52
LinkedIn

 
 
Hoe herken je Bart Geerdink?
 

Bart Geerdink is een programmamanager en adviseur op het snijvlak van bestuur, organisatie en informatiemanagement. Met zijn ervaring en kennis vanuit de praktijk weet Bart draagvlak te verkrijgen voor de veranderingen als gevolg van de digitale transformatie en stappen vooruit te zetten. Doordat Bart goed kan schakelen op verschillende niveaus in de organisatie, zowel als gesprekspartner als inhoudsdeskundige, kan hij een strategie opstellen die past bij de ambities van de organisatie en de mogelijkheden van de digitale innovatie. Met zijn kennis van de uitvoeringspraktijk kan hij deze strategie ook vertalen naar acties om tot resultaat te komen. Opdrachtgevers waarderen Bart voor zijn prettige werkwijze, pragmatisme, betrouwbaarheid en resultaatgerichtheid. Samenwerken ziet hij als de basis om succesvol te zijn, zowel binnen als buiten. Bart heeft een breed netwerk binnen de (gemeentelijke) overheid en bij softwareleveranciers.

Enkele projecten Bart Geerdink

Adviseur Digitale transformatie bij het A&O fonds gemeenten
Het A&O fonds helpt de gemeenten het verschil te maken in de samenleving door kennisontwikkeling, netwerkbijeenkomsten en ondersteuning. De Digitale transformatie is een van de programma’s waar het A&O fonds zich op richt. Binnen dit programma vindt door de eigen adviseurs veel goed denk- en ontwikkelwerk plaats, maar dit wordt door gemeenten nog te weinig benut en is onvoldoende zichtbaar als initiatief van het A&O fonds. KokxDeVoogd is daarom gevraagd om te begeleiden bij een betere herkenbaarheid en positionering en het verbeteren van het proces van de goede ideeën naar resultaten waar gemeenten mee verder kunnen. In verschillende gesprekken en sessies met mensen binnen en buiten het A&O fonds helpt Bart samen met een collega het A&O fonds om deze verbetering te realiseren.

Kwartiermaker CI-Office / Digitale transformatie bij het waterschap Rijn & IJssel
De maatschappelijke uitdagingen waar het waterschap voor staat, zoals de klimaatverandering, schoon- en gezond water en energiebesparing, zijn niet gering. De oplossingen hebben bijna allemaal een informatiekundige. Door nieuwe technologieën en methoden toe te passen en slim gebruik te maken van data wil het waterschap Rijn & IJssel continu blijven vernieuwen en innoveren. Bart is als kwartiermaker gevraagd om de opgestelde informatiestrategie te realiseren en een CIO-bureau (CI-Office) op te zetten. Door het inrichten van een overlegstructuur, het opstellen van een projectportfolio en inbrengen van nieuwe werkwijzen en methoden worden stappen gezet in de digitale ontwikkeling van het waterschap. Dit doet Bart ook in afstemming met landelijke en regionale partners voor een goede externe positionering en bovenal samen met meerdere mensen intern voor een structurele borging.

Programmamanager PGB bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten
Na de moeizame invoering van het trekkingsrechtproces voor persoonsgebonden budgetten (PGB) in het kader van de decentralisaties in het sociale domein was er een grote opgave voor gemeenten en ketenpartijen om het proces te verbeteren en vereenvoudigen. Bart is ruim drie jaar verantwoordelijk geweest om dit politiek-bestuurlijke dossier namen gemeenten te begeleiden. In deze periode was Bart verantwoordelijk voor het opstellen van visie en strategie voor de toekomst, het afstemmen hiervan met medeoverheden en belangenverenigingen op bestuurlijk en strategisch niveau, het vertalen van deze visie naar een programma van eisen voor een nieuw PGB-systeem en het voorbereiden van de implementatie bij alle gemeenten. De kern van dit programma draaide dan ook om samenwerking: zowel binnen het programmateam, met andere onderdelen van de VNG als natuurlijk met gemeenten en ketenpartijen.