Arie Viskil

a.viskil@kokxdevoogd.nl
 088 - 116 40 00
06- 53 35 26 49
LinkedIn
 

 
 
Hoe je Arie Viskil herkent
 

Arie Viskil is een ervaren en enthousiaste adviseur met veel kennis van en gevoel voor het publieke domein. Hij heeft zijn ervaring opgedaan als politieman, vakbondsbestuurder, lokale volksvertegenwoordiger en als adviseur arbeidsmobiliteit binnen het publieke domein.
 
Arie haalt veel voldoening uit het meedenken in complexe processen met vooral tegengestelde belangen en nemen van lastige besluiten. Gevoel voor verhoudingen, inzicht in  ieders belangen en respect voor elkaar, zorgen er voor dat mensen aangehaakt blijven en het handelingsperspectief breed wordt gedragen. Als adviseur wordt hij gezien als verbinder en krijgt hij met creatieve interventies partijen op één lijn.  
 
Arie is altijd op zoek naar de win-win situatie. Zijn ervaring is dat als de relatie goed is een project soepeler verloopt. Als er eenmaal een aanpak is gekozen en het proces gaat van start, dan vindt hij het belangrijk om met partijen te evalueren en de voortgang te blijven monitoren.

Enkele projecten van Arie Viskil

Adviseur begeleiding subsidieaanvraag voor de culturele sector
Vanuit het ministerie van OCW is er subsidie beschikbaar gesteld voor permanente professionele ondersteuning voor werknemers in de culturele sector. De opdracht is om dit traject te begeleiden en te zorgen dat de subsidie voor een ieder die werkzaam is in deze sector bereikbaar is.
 
Adviseur voor de WOR-bestuurder
Het schrijven van advies- en instemmingsaanvragen voor de gemeentesecretaris van een gemeente in het kader van het opzetten van Eén Wijkteam binnen het Sociale Domein. Hoe komt de nieuwe organisatie er uit te zien? Wat zijn de gevolgen voor de organisatie en de medewerkers? Welke maatregelen worden er getroffen en welke oplossingen worden er geboden?
 
Adviseur van het Bijzonder Georganiseerd Overleg
Ondersteunen van de WOR-bestuurder en bijzondere ondernemingsraad in een traject van ambtelijke samenwerking tussen drie gemeenten. Voor verschillende bedrijfsvoering-onderdelen werd de keuze gemaakt om deze samen te gaan uitvoeren. Dit had gevolgen voor de organisatie(s) en voor personeel dat gehuisvest werd op andere locaties. Het gevolg was dat de kwaliteit en continuïteit van de ondersteunende taken verbeterd werd.
 
Adviseur WOR-bestuurder en Ondernemingsraad
Ondersteunen van bestuurder en ondernemingsraad bij het vormen van een shared service organisatie ten behoeve van het uitvoeren van de ondersteunende taken voor vijf zelfstandige bedrijven binnen een holding. Het gevolg was een efficiënte en effectieve organisatie, waarbij de kwaliteit en de continuïteit  van de dienstverlening verbeterd werd.