Anne de Rooij

a.derooij@kokxdevoogd.nl
 088 - 116 40 00
06 - 22 67 28 55
LinkedIn
 

 
 
Hoe je Anne de Rooij herkent
 

Anne de Rooij werkt graag met anderen aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Met een hart voor de publieke zaak probeert ze theoretische kennis over samenwerken, leren en ontwikkelen te combineren met praktische uitvoerbaarheid. Hoe kunnen overheden samenwerken? Wat heb je daarvoor nodig? En hoe zorg je daarvoor? Anne’s inzet richt zich op het doen, het feitelijk samenwerken en daarvan leren. Ze staat voor een iteratief proces en continue verbinding.

Anne adviseert en concretiseert vormen van samenwerking. Dat doet zij altijd met anderen, waarbij Anne zowel kritische gesprekspartner als enthousiaste voortrekker is.  

Anne is creatief en innovatief in het bedenken van succesvolle interventies rondom organisatieverandering. Ze daagt uit om op nieuwe manieren te denken en te doen. Daarbij staat van elkaar leren voor haar centraal.


Projecten van Anne de Rooij

Programmamanager Omgevingswet Provincie Noord-Holland  
Hoe bereid je je voor op de Omgevingswet? Wat moet de organisatie in 2021 kunnen? Wat moet geregeld zijn en hoe kunnen we de doelen van de Wet passend bij de organisatie vormgeven? Naast het programmamanagement met de onderdelen, Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en het digitaal stelsel Omgevingswet, heeft Anne zich intensief bezig gehouden met de sturingsfilosofie en samenwerkingsmanieren. Anne is de grondlegger van het PRIP, een werkwijze die bij overheden wordt uitgerold als nieuwe manier voor snellere en integralere besluitvorming.
 
Toekomstagenda Provincie Noord-HoIland  
Door maatschappelijke ontwikkelingen moeten overheden hun stakeholders op een andere manier tegemoet treden. Hoe gaan we om met burgerparticipatie? Hoe kunnen we samenwerkingsverbanden zinvol vormgeven? Wat voor soort organisatie moet je dan willen zijn? De provinciesecretaris van Noord-Holland vroeg om een aansprekende, betekenisvolle toekomstagenda.
Als antwoord heeft Anne, in samenwerking met een aantal provinciale collega’s, een spel ontwikkeld waarin de rollen van de provincie zijn gecombineerd met modellen van de NSOB. Vervolgens zijn mensen getraind om dit spel in de organisatie te spelen. Het resultaat van het spel was dat medewerkers zowel inhoudelijk als procesmatig werden uitgedaagd om op een andere manier te werken. Het gesprek over de visie van Noord-Holland vond op veel verschillende plaatsen in de organisatie plaats.
 
VTH taken en de Omgevingswet, Omgevingsdienst Regio Utrecht
De Omgevingsdienst Regio Utrecht bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Wat betekent die wet voor de taken van de ODRU? Hoe voer je daarover het gesprek met medewerkers? Hoe zorg je dat ontwikkelingen zoals een Omgevingstafel of werkprocessen passen bij de eigen interne organisatie.
Als onderdeel van de betekenisgeving heeft Anne een aantal casussen ontwikkeld. Deze casussen dienen voor kennisoverdracht en om werknemers aan het denken over hun werkwijzen te zetten. In samenwerking met de opdrachtgever is overdracht van de begeleiding geregeld, zodat de ODRU zelf aan haar proces kan vormgeven. Daarbij leren Anne en de opdrachtgever(s) gezamenlijk over hoe een casus het totale programma versterkt.

Blogs van Anne
 Uitvoering van de Omgevingswet: wat gaan we eigenlijk doen?
Stikstof compassie