KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.

Sitemap

Home

KokxDeVoogd

Actueel
- Aanbod | KokxDeVoogd ondersteunt waterschappen en provincies na de verkiezingen met drie adviesproducten
- Artikel | De Omgevingswet: begrijpen, ervaren en organiseren
- Artikel | De crux is om het grotere geheel te zien
- Artikel | Gemeenten kiezen voor radicale omkering in hun manier van werken; volgt het Rijk?
- Artikel | Gemeenten, wees zorgvuldig bij het stoppen van uw samenwerkingsverbanden
- Artikel | Het team van KDV is uitgebreid met de komst van twee adviseurs
- Artikel | Nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen
- Artikel | Omgevingswet: samen bouwen?
- Artikel | Regie op verbonden partijen: zonder wrijving geen glans
- Artikel | Samenwerking is noodzakelijk
- Artikel | Stabilitas, Conversio en Obedientia
- Blog | Aan de slag met de Omgevingswet? Samen bouwen!
- Blog | Benoem een wethouder Samenwerking
- Blog | De Wgr op de schop?!
- Blog | Deugen en toezicht
- Blog | Drie rode draden uit de waterschapsakkoorden
- Blog | Flexibiliteit in kosten als continuïteitsvoorwaarde
- Blog | Governance Code Cultuur 2019
- Blog | Innoveren met gemeentebelastingen
- Blog | Mijn toegevoegde waarde als startend adviseur
- Blog | Ondersteuning dichtbij organiseren: uitdagingen bij aansluiten van de Participatiewet in het Sociaal Domein
- Blog | Onderzoek naar decentrale afwegingsruimte onder de Omgevingswet; Wat kan (niet)?
- Blog | Provincies... wakker worden!
- Blog | Softwareleveranciers mee laten denken over de toekomst?
- Blog | Stikstof; drie tips voor een duurzame oplossing
- Blog | Tien succesfactoren voor de informele governance van je samenwerkingsverband
- Blog | Wat kan een antwoord zijn op de stijgende Wmo-uitvoeringskosten bij gemeenten?
- Blog | Zes adviezen voor een sluitende beleidscyclus in het fysieke domein
- Blog | Zes gouden tips voor raadsleden
- Weblog | uitvoering van de Omgevingswet: wat gaan we eigenlijk doen?
KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.