Referentieproject

Vereffenaar Recreatieschappen Vinkeveense Plassen en Utrechtse Heuvelrug

Adviseur(s): Maxim ter Hedde
Beleidsterrein: Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Vereffenaar Recreatieschappen Vinkeveense Plassen en Utrechtse Heuvelrug

De deelnemende gemeenten en de provincie besloten tot opheffing van de gemeenschappelijke regelingen Vinkeveense Plassen en Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn. Voor de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke opheffing kwam de afgesproken deadline nabij. KokxDeVoogd werd gevraagd de afronding van beide opheffingsprocessen te begeleiden.
 
Maxim wordt als ervaren vereffenaar ingezet. Met een zakelijke aanpak, waarbij financiële en juridische expertise wordt samengebracht, worden beide ontbindingsprocessen ordentelijk en conform de wet afgehandeld. Kern van de aanpak is het op een navolgbare en transparante wijze beëindigen of overdragen van boedel en verplichtingen. Met een programmatische aanpak, slimme inzet van beslissers in het netwerk en het zoeken naar creatieve oplossingen is de recreatieve waarde in het gebied van de Vinkeveense Plassen en de Utrechtse Heuvelrug grotendeels bewaard gebleven.