Referentieproject

Uittreding gemeente Veghel uit BSOB

Adviseur(s): Jochem Boeke / Dietmar Verbeek
Beleidsterrein: Belastingen en financieel
Adviesgebied: Samenwerking en participatie / Bestuur en organisatie

Uittreding gemeente Veghel uit BSOB

KokxDeVoogd is gevraagd een projectplan te ontwikkelen om de gemeente Veghel uit te laten treden uit de gemeenschappelijke regeling BSOB en om de Veghelse taken vervolgens over te dragen aan de nieuwe uitvoerder.

Vanwege een gemeentelijke herindeling had de gemeente Veghel besloten uit te treden uit BSOB. De relaties tussen de deelnemers van BSOB kwamen onder druk. Er was onduidelijkheid over de datum van uittreding, de juridische voorwaarden, de te betalen desintegratie- en frictiekosten, de personele gevolgen en de wijze waarop de belastingtaken moesten worden overgedragen aan de gemeente Meierijstad, de nieuwe uitvoerder. Tijdens de uittreding moest de belastinguitvoering doorgaan. Dat was lastig omdat de gemeente Meierijstad nog volop bezig was met het opbouwen van haar organisatie. KokxDeVoogd trad op als bemiddelaar in dit complexe geheel en zocht de onduidelijkheden uit. Met partijen kwamen wij tot overeenstemming over de financiële, personele en juridische gevolgen en schreven wij een gedetailleerd plan voor de overdracht van taken.

BSOB en de gemeente Meierijstad bleken in staat om de uittreding volgens het projectplan uit te voeren. Zij waren vooral tevreden over de volledigheid van het plan en over de manier waarop wij hielpen om geschilpunten op te lossen.