Referentieproject

Procesbegeleiding toekomstverkenning Spoorwegmuseum

Adviseur(s): Eric Dorscheidt / Ben Kokx
Beleidsterrein: Cultuur en maatschappij
Adviesgebied: Strategie en beleid

Procesbegeleiding toekomstverkenning Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum in Utrecht was toe aan heroriëntatie op de toekomst. KokxDeVoogd heeft dit met een team begeleid. Onze aanpak was gidsen en helpen, maar niet overpakken. Bij de start is geïnvesteerd in ophalen van wensen, dromen en ambities bij de belangrijke stakeholders als andere musea, gemeente, ministerie, medewerkers, OR, RvT, vrienden en financiers. Speciaal voor medewerkers zijn inspiratiebijeenkomsten georganiseerd. De opbrengst van deze startfase is geanalyseerd, verrijkt en geordend tot de ambities en strategische keuzes voor de komende 10 jaar. Op basis van de visie, missie en kernwaarden zijn 5 pijlers gekozen die de strategie dragen. De strategie is verwoord in ‘Onze toekomst op de rails’ en dit document is goedgekeurd door de Raad van Toezicht.